Sør Rogaland Brukshund Klubb
Vassåsveien 50, 4016 Stavanger
Agility gruppen