Velkommen til den gamle hjemmesiden til agility gruppen i
Sør Rogaland Brukshund Klubb.

På vår hjemmeside vil du finne eldre resultater fra klubbens konkurranser samt
respittene før 2014

Det viktigste med siden er klubbens vei mot NM for lag samt bruk av banen til
kurser m.m

Alle som ønsker å starte med en utrolig spennende sport er hjertelig
velkommen til klubben og kan kontakte

Agilityuvalget Sør Rogaland Brukshundklubb

sbkagility@gmail.com