Innlæring av pølsen

 

Her oppfordres den enkelte med skrivekløe og erfaring / tips

å komme med sitt bidrag.

Send dette til

Jan Haukeland på

kihauk@online.no

Sør Rogaland Brukshundklubb

Agilityutvalget

2001