Innlæring av mønet

 

Her oppfordres den enkelte med skrivekløe og erfaring / tips

å komme med sitt bidrag.

Send dette til

Jan Haukeland på

kihauk@online.no


 

Bildet viser et meget viktig steg for å få den helt korrekte
berøringen av det gule feltet.

Se på Ainas plassering, hennes hånd og at hun heller kroppen litt bakover
som tydelig forteller hunden at her skal du stoppe.

 

aina_monet.JPG (75040 bytes)

 


 

Sør Rogaland Brukshundklubb

Agilityutvalget

2001
 
Tilbake