Innlæring av hjulet

 

Her oppfordres den enkelte med skrivekløe og erfaring / tips

å komme med sitt bidrag.

Send dette til

Jan Haukeland på

kihauk@online.no

Tekst kommer snart


Sør-Rogaland Brukshund Klubb

Agilityutvalget

2001
 
Tilbake