Føringsteknik

 

Her oppfordres den enkelte med skrivekløe og erfaring / tips

å komme med sitt bidrag.

Send dette til

Sør Rogaland Brukshund Klubb

Jan Haukeland

E post - kihauk@online.no

 


Sør Rogaland Brukshundklubb

Agilityutvalget

2001
 
Tilbake