Terminliste respitt 2013

Dommer tegner 2 baner, først en vanlig agility og deretter en hopp bane. 
Han / hun har også ansvaret for at det blir 1 skriver - 1 sett øyne som ser og eventuelt 2 tidtakere.

Banens lengde må måles og dette må påføres minst ett resultatskjema. Tidtakerne må 
oppgi tiden til skriver med 2 desimaler.

Etter endt løp må det kontrolleres at skriver har fått med seg eventuelle feil og vær nøye med
at skriver også har rett tid, sånn at ekvipasjen får korrekte data.

Dommer må dømme etter de retningslinjer som gjelder. Det er viktig at dommer etter løpet
kontakter skriver og forvisser seg om at det han/hun har dømt virkelig kommer på skriverskjemaet.
Det er viktig at dommer dømmer det han/hun ser og ikke lar seg påvirke av andre forhold.

Dommer må aldri dømme feil / vegring m.m dersom han / hun ikke er i korrekt posisjon
og er helt sikker på at det virkelig er en feil / vegring.

Dersom en oppsatt dommer ikke kan dømme på den oppsatte dag må han / hun selv
skaffe en erstatning i samråd med agility utvalget.

Dersom det foregår agility kurs eller andre kurs kan det bli endring, men dette vil det bli orientert om via mail.

 

  Respitt nr Dato Dag Dommer Start Oppmøte tid  
  Column1 Column2 Column3 Column4 Column6 Column7 Column8 Column9
  Nr.1 og 2   06.01.2013 søndag Hans Valter Jensen kl.19:00 kl.19:00 Avvikles i ridehall
  Nr.3 og 4   27.01.2013 søndag Eivind Bredo Fossum kl.19:00 kl.19:00 Avvikles i ridehall
  Nr. 5 og 6   10.02.2013 søndag Marit Dagmar Wang kl.14:00 kl.13:30  
  Nr. 7 og 8   17.03.2013 søndag Else Marie Fossum kl.14:00 kl.13:30 nkk kristiansand
  Nr. 9 og 10   20.03.2013 onsdag Johnny Aas kl.18:00 kl.17:30  
  Nr. 11 og 12   24.04.2013 onsdag Tommy Johannesen kl.18:00 kl.17:30  
  Nr. 13 og 14   21.04.2013 søndag Rune Monsen kl.14:00 kl.13:30 arendal
  Nr. 15 og 16   22.05.2013 søndag Hans Valter Jensen kl.14:00 kl.13:30  
  Nr. 17 og 18   18.08.2013 søndag Eivind Bredo Fossum kl.14:00 kl.13:30  
  Nr. 19og 20   25.08.2013 søndag Marit Dagmar Wang kl.14:00 kl.13:30  
  Nr. 21 og 22   08.09.2013 søndag Johnny Aas kl.14:00 kl.13:30  
  Nr. 23 og 24   25.09.2013 onsdag Else Marie Fossum kl.18:00 kl.17:30  
  Nr. 25 og 26   06.10.2013 søndag Tommy Johannesen kl.14:00 kl.13:30  
  Nr. 27 og 28   03.11.2013 søndag Rune Monsen kl.14:00 kl.13:30  
  Nr. 29 og 30   24.11.2013 søndag Eivind Bredo Fossum kl.14:00 kl.13:30  
                 
  Klubbmesterskap 2012 05.05.2013 søndag Hans Valter Jensen kl.10:00 kl.09:30  
                 
  Klubbmesterskap 2013 16.jun søndag Tommy Johannesen kl.10:00 kl.09:30  
  Enkelte respitter  havner på konkuranser det er da et valg man må ta respitt eller konkuranse    
  Agility utvalget 2013          

 

 

Tilbake