Sør Rogaland Brukshundklubb

Vaktplan på nybegynner treningene i Agility for 2013

Vaktplanen baserer seg at den skal gå på rundgang og den vil bli fordelt
blant de fleste som har nøkkel til banen og noe erfaring med Agility.

Målet med vaktplanen er at vi skal gi klubbens nybegynnere bedre hjelp
straks etter at de har gått et kurs og begynner å trene.


Det settes opp forskjellige kombinasjoner ut fra hva den enkelte kan klare og
dette må være helt fra enkelthindre til litt lengre kombinasjoner. 
Det er meget viktig å gi nybegynnerne rett innlæring av feltpasseringer
både på vippe, stige og møne.

Retningslinjer på nybegynnertrening        Retningslinjer for vaktene på trening
 

Se: innlæring felt    Innlæring mønet    Innlæring balanse bommen

Det er derfor viktig at den / de ansvarlig for treningen har samtaler før
treningen og tegner opp kombinasjoner eller de finner tegninger av eksisterende
baner i klubbhuset.

Det er viktig at kombinasjonene tilpasses for nybegynnere og at de
eventuelt blir forandret for å tilfredsstille kravet  for
en litt mere erfaren
nybegynner.

Dersom noen fra tid til annen skulle være forhindret fra å møte på sin vakt dag må dagen
byttes med andre
eller man gir beskjed til den andre ansvarlige.

Den enkelte er selv ansvarlig for å organisere treningen sammen med sin makker
og skal selv stå for det totale opplegget for nybegynnerne.

Vakten gjelder for begge trenings dager i den oppsatte uke.

Vi tar fri fra vaktordningen i uke 16 som er påskeuka og fra uke 25
tar vi sommerferie og begynner med vaktordningen igjen i uke 34.
 
Selv om det er fri fra vaktordningen er den enkelte utøver velkommen
til å drive med egentrening.

 

VAKTPLAN NYBEGYNNER TRENING FOR 2013

Eivind Fossum

 

Bente Jonassen

Vibekke Pettersen

Anita Jansen

Kate Leschbrandt

Rune Monsen

Henriette Monsen /Maren

Hans Valter Jensen

Merethe Nilsen (Messi)

Siri Linnerud

Sofie Tjemsland

Jan Haukeland

Roy Henriksen

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Uke 5

Uke 6

Uke 8

Uke 9

Uke 24

Uke 25

Uke 26

Uke 34

Uke 35

Uke 36

Uke 37

  

 

 Marit Wang

Rita G. Vik

Ingve Helgeland

Lilli Frahm Jensen

Tommy Johansen

Trine Fløtre

Isabelle Simonsen

Ine Hansen

Kristine Egelandsdal

Martine Ryssdal

Lene K. Wilhelmsen

Kathrine Vestersjø

Kristine S. Nylund

Camilla Arnesen

Uke 10

Uke 11

Uke 12

Uke 14

Uke 15

Uke 16

Uke 17

Uke 38

Uke 39

Uke 40

Uke 42

Uke 43

Uke 44

Uke 45

 

 

Lars Anders Drange

Berit Håland

Kristin Måna

Ørjan Messner

Johnny Aas

Silje Aas

Lilli Frahm Jensen Tonje Reke

Anita Jansen

Tone Elin Ueland

Caterina D’Amato

Kristine Egelandsdal

 

Uke 18

Uke 19

Uke 20

Uke 21

Uke 22

Uke 23

 

Uke 46

Uke 47

 Uke 48

Uke 49

Uke 50 

 

 

 

Uke 7 er vinterferie

Uke 13 er påskeferie

Uke 41 er høstferie

 

Hvis dere ikke kan den uken dere er satt opp, vennligst bytt innbyrdes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trening for øvede/vidergående trening mandag og torsdag 1900 à

·       Hunden er hindersikker (om ikke slalomen sitter 100% så er ikke dette problem)

·       Ekvipasjen har startet respitt og/eller stevner

·       Orienter deg med de andre som er kommet for å trene og å bli enig ang treningsform

·       Være med å bygge

·       Trener som regel 1 og 1

·       Banefordeling; baner kl 1, 2 eller 3 (evnt bygg slik at alle kan gå på samme bane bare andre forserings muligheter) ved skjulet. Enkelt hinder trening eller felt trening kan foregå på andre del av banen hvis ikke annet blir avtalt

 

Konkurranse trening onsdag 1900 à

·       For ekvipasjer som konkurrer på stevner

·       Bygge baner slik at det er brukenes for alle oppmøtte;  kl 1, 2 eller 3

 

 

 

http://www.google.com.br/url?source=imglanding&ct=img&q=http://www.dogs-paradise.info/wp-content/uploads/2011/07/agility1.jpg&sa=X&ei=bzVzUNOsMOml4gT_14DwCQ&ved=0CAsQ8wc&usg=AFQjCNG8Vh2BNFIPOLPvWqRUSwd9bS-y_A

 


Treningstider

Nybegynnere:

Hver mandag fra kl 18 til kl 19
Hver torsdag fra kl 18 til kl 19
 

Videregående trening:

Hver mandag fra kl 19 og utover
Hver torsdag fra kl 19 og utover
 

Konkurranse trening:

Hver onsdag fra kl 19 og utover
 

Vi har prøvd å definere hva vi mener med en nybegynner og en videregående utøver 
og vi håper at ingen føler seg feilplassert og målet er at de fleste snarest kommer til å
bli en videregående utøver og dette skal skje med vår hjelp
og egeninnsats fra den enkelte.

Hvem er en nybegynner ?

Alle utøverne fra siste kurs trener sammen med nybegynnerne helt til de
oppfyller noen av kravene under.

Alle som har problemer og ikke kontroll over hunden trener sammen med
nybegynnerne til de oppfyller kravene under.
 

Hvem er en videregående ?

  Alle som har deltatt i offisielle konkurranser skal / kan trene sammen med de
videregående dersom de har kontroll over hunden og ikke er en hindring for de andre.

Alle som har deltatt på respitt konkurranser og kommet blant de 10 beste og
fått poeng skal / kan trene sammen med de videregående.

Alle med ambisjoner og ønske om å bli god og som har kontroll over hunden
kan få lov til å trene sammen med de videregående.

Det er også mulighet til å drive egentrening på klubbens område
for medlemmer av klubben.

Hvem kan delta på konkurranse trening ?

Denne treningen er forbeholdt aktive konkurranse utøvere.

Er det noen som har behov for egen nøkkel som gir tilgang til banen
må vedkommende kontakte Jan og her er det helt spesielle retningslinjer / krav
som må oppfylles før nøkkel blir utlevert.

Det er nå tilgang på lys på treningsplassen, noe som gjør det mulig å
utføre egentrening for den enkelte også på DE MØRKE ÅRS TIDER.

Forandring i treningstidene vil bli kunngjort på klubbhuset og på klubbens hjemmeside.

 


Dersom spørsmål kontakt

Eivind Bredo Fossum
Leder agility gruppen

E-post: eivind.bredo@gmail.com

 


Tilbake til SBK