Retningslinjer for nybegynner trening i

Sør Rogaland Brukshund Klubb

2013.
 

  Nybegynnertrening er mandag og torsdag 18.00 til 19.00

 

Treningen starter kl. 18.00. Møt opp presis.

Treningen er ferdig kl. 19.00. Da skal man forlate banen og gi de andre tilgang til å bruke banen.

Alle som skal benytte banen på våre treningstider skal være behjelpelig med å sette ut hindre.

 Du skal ha kontroll på hunden. Hvis du ikke har kontroll skal den være i bånd slik at andre hunder som trener ikke blir forstyrret.

 Som regel er medlemmer av  SBK til stede og har vakt , disse vil hjelpe til under trening.

Vent på tur – ikke bare gå inn når du kommer – det kan være andre der som venter på at det skal bli deres tur.

 

Agility utvalget

2013