Nye regler fra 1.1.2012 - Må sjekke om dette er de endelige på grunn av protester

7.  Regler for Norgesmesterskap

Lagklasser:
Hele laget skal konkurrere samlet, dvs. at alle deltakere går fortløpende etter hverandre (gjelder ikke løpetisper, som skal gå til slutt i konkurransen).
Alle lagene går først en innledende runde. NKK kan begrense antall lag dersom arrangementstekniske forhold gjør dette
nødvendig. I så fall skal en lik prosentsats av påmeldte lag i hver klasse benyttes. Dette skal offentliggjøres før stevnet.

I finaleomgangen starter laget på siste plass først, så nest siste osv. Feilpoengene og forbrukt tid fra begge omganger legges sammen,
og laget med lavest samlet poengsum blir Norgesmester i klassen. Hvis flere lag ligger på 1.plass, skal det avholdes omløp med
alle deltakere på hvert lag slik at man får kåret én Norgesmester.

7.8 Kvalifisering lagklasser
Kun medlemsklubber hos NKK kan anmelde lag til NM. Alle lag som har oppfylt kvalifiseringskravet får mulighet til å melde på. Deltakerne på
lag må kvalifisere seg personlig i lagklassen. Kravet til kvalifisering er at hunden har deltatt 2 ganger på et lag som har plassert seg blant
de 3 beste lagene, dog med maksimalt 15,99 feilpoeng på laget. Diskede hunder blir ikke kvalifisert. Klubben må i tillegg til påmeldingsskjemaet
sende inn et utfylt ”skjema for enkelt hund” for alle deltakere som er kvalifisert i lagklassen. Her skal det dokumenteres at hunden i løpet av året
har deltatt minst to ganger på et lag som har kommet blant de 3 beste i klassen med maksimalt 15,99 feilpoeng på laget. Resultatene føres inn i
rubrikken ”Oppfylte krav for deltakelse”. Klubbens navn føres inn i rubrikken ”Deltar for klubb”. Kopier av resultatlister eller kritikkskjemaer fra de
aktuelle stevnene må vedlegges som dokumentasjon. Utenlandske lag regnes ikke med. Hvis et norsk lag f.eks. blir nr. 4 i klassen bak 3 utenlandske
lag, regnes plassen som en 1. plass for NM-kvalifiseringsformål. Påmeldingsskjemaene ”skjema for laget” og ”skjema for enkelt hund”,
som kan lastes ned fra NKKs nettsider, er eneste gyldige påmeldingsskjema for lagkonkurransene i NM. Kvalifiseringsperioden er
1 år før påmeldingsfristen til NM.