Kvalifisering av den enkelte utøver i Sør Rogaland Brukshund klubb
til Norgesmesterskapet i agility 2013.

For å kvalifisere et lag fra klubben må laget komme blant de 3 beste lagene med under
15,99 feilpoeng.

Den enkelte må kvalifisere seg ved at laget går med mindre en 15,99 feilpeong og er blant de 3 beste
Disk av den enkelte teller ikke som kvalifisering, selv om laget oppfyller kravet.

Store lag

 

Navn Hund Antall Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato   Dato        
Jan Haukeland Win   20.5.12 17.6.12 04.8.12 15.9.12 29.9.12 27.10.12 28.10.12 13.01.13 16.02.13 17.02.13 10.03.13 14.04.13 20.04.13 21.04.13 10.05.13 11.05.13 26.05.13
Jan Haukeland Win 20 30.6.12 04.8.13 22.9.13                            
Marit D Wang Leah   23.6.12 24.6.12 10.8.12 22.9.12 29.9.12 30.9.12 27.10.12 13.01.13 16.02.13 17.02.13 10.03.13 13.04.13 21.04.13 10.05.13 11.05.13 26.05.13 30.6.12
Marit D Wang Leah 19 04.8.13 12.10.13                              
Hans V. Jensen Kate 14 17.6.12 04.8.12 15.9.12 29.9.12 30.9.12 27.10.12 28.10.12 13.01.13 14.04.13 20.04.13 21.04.13 10.05.13 04.8.12 22.9.13      
Johnny Aas Cindy 13 19.5.12 20.5.12 15.9.12 22.9.12 29.9.12 30.9.12 27.10.12 28.10.12 10.03.13 14.04.13 10.05.13 11.05.13 12.10.13        
Eivind Fossum Dewey 10 19.5.12 20.5.12 28.10.12 16.02.13 17.02.13 10.03.13 14.04.13 20.04.13 21.04.13 12.10.13              
Trygve Brandzæg Turbo 9 23.6.12 24.6.12 15.9.12 16.9.12 30.9.12 27.10.12 14.04.13 10.05.13 22.9.13                
Jan Haukeland Monty 6 17.6.12 04.8.12 16.9.12 22.9.12 30.9.12 27.10.12                      
Rune Monsen Pearl 4 25.8.12 16.9.12 29.9.12 22.9.13                          
Isabella Simonsen Bella 3 15.09.12 16.02.13 22.9.13                            
Kristin Måna Mira 3 29.09.12 14.04.13 22.9.13                            
Lene K Wilhelmsen Minus 2 25.012 26.05.13                              
                                       
Hunder som ikke starter i NM - 2013                              
                                       
Maia Fossum Kahrma 4 19.5.12 23.6.12 24.6.12 10.8.12                          
Lili Frahm Jensen Katla 3 13.04.13 14.04.13 10.05.13                            
Ingve Helgeland Aron 3 29.9.12 10.05.13 11.05.13                            
Eivind Fossum Kahrma 2 20.5.12 10.8.12                              
Camilla Jensen Cozzy 2 16.9.12 30.9.12                              
Henriette Monsen Athena 2 29.9.12 27.10.12                              
Rune Monsen Athena 1 25.8.12                                
Kristin Monsen Athena 1 15.9.12                                
Jan Haukeland Savi 1 26.05.13                                
                                       

For å kunne starte på lag i NM må man ha 2 kvalifiserende lagløp og det var det mange store ekvipasjer som har greid så langt.

Se også klubbens regler for deltagelse


Mellom lag

Navn Hund Antall Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato   Dato        
Henriette Monsen Kiara 5 28.10.12 12.01.13 13.01.13 14.04.13 10.05.13                        
Silje Marie Aas Kila 4 27.10.12 12.01.13 13.01.13 10.05.13                          
Kristine Nylund Edens Bjørkadatter 4 27.10.12 28.10.12 14.04.13 10.05.13                          
Eivind Bredo Fossum Ficus 3 27.10.12 28.10.12 14.04.13                            
Hunder som ikke starter i NM - 2013                                  
                                       
Maia Fossum Ficus 2 12.01.13 13.01.13                              
Johnny  Aas Kila 1 14.04.13                                
Maren Johansen Daisy 1 10.05.13                                

For å kunne starte på lag i NM må man ha 2 kvalifiserende lagløp og det var det ingen mellom ekvipasjer som greide
 


Små lag

 

Navn Hund Antall Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato   Dato        
Henriette Monsen Jewel 9 28.10.12 16.02.13 17.03.13 14.04.13 21.04.13 10.05.13 11.05.13 12.10.13 13.10.13                
Bente Jonassen Ewans Lillian 8 28.10.12 17.03.13 14.04.13 21.04.13 10.05.13 12.05.13 12.10.13 13.10.13                  
Anita Jansen Zeppelin 4 30.9.12 16.02.13 10.05.13 11.05.13                          
Kristin Monsen Dea 4 11.05.13 12.05.13 12.10.13 13.10.13                          
                                       
Hunder som ikke starter i NM - 2013                                      
Caterina DAmato Peggy 7 30.9.12 28.10.12 14.04.13 21.04.13 10.05.13 11.05.13 12.05.13                    
Kristine Egelandsdal Lille-My 5 30.9.12 17.03.13 14.04.13 21.04.13 10.05.13                        
Anita Jansen Oliver 2 16.02.13 10.05.13                              
Kate Leschbrandt Molly 1 17.03.13                                
Tommy Johansen Leja 1 10.05.13                                
Rune Monsen Dea 1 10.05.13                                
                                       

 

For å kunne starte på lag i NM må man ha 2 kvalifiserende lagløp og det er det foreløpig 4 ekvipasjer med små  hunder som har.

Se også klubbens regler for deltagelse