Terminliste respitt 2012

Dommer tegner 2 baner, først en vanlig agility og deretter en hopp bane. 
Han / hun har også ansvaret for at det blir 1 skriver - 1 sett øyne som ser og eventuelt 2 tidtakere.

Banens lengde må måles og dette må påføres minst ett resultatskjema. Tidtakerne må 
oppgi tiden til skriver med 2 desimaler.

Etter endt løp må det kontrolleres at skriver har fått med seg eventuelle feil og vær nøye med
at skriver også har rett tid, sånn at ekvipasjen får korrekte data.

Dommer må dømme etter de retningslinjer som gjelder. Det er viktig at dommer etter løpet
kontakter skriver og forvisser seg om at det han/hun har dømt virkelig kommer på skriverskjemaet.
Det er viktig at dommer dømmer det han/hun ser og ikke lar seg påvirke av andre forhold.

Dommer må aldri dømme feil / vegring m.m dersom han / hun ikke er i korrekt posisjon
og er helt sikker på at det virkelig er en feil / vegring.

Dersom en oppsatt dommer ikke kan dømme på den oppsatte dag må han / hun selv
skaffe en erstatning i samråd med agility utvalget. ( Jan )

I 2012 er det satt opp 1 ny dommer Tommy Johansen

Alle søndags respitter har fremmøte kl 14 og start kl 14.30

Dersom det foregår agility kurs eller andre kurs kan det bli endring, men dette vil det bli orientert om via mail.

 

Nummer Dato  Dag  Fremmøte  Dommer 
1 og 2 04.03.2012 Søndag kl. 14.00 Hans V. Jensen
3 og 4 18.03.2012 Søndag kl. 14.00 Eivind Fossum
5 og 6 28.03.2012 Onsdag kl. 18.00 Marit Wang
7 og 8 11.04.2012 Onsdag kl. 18.00 Johnny Aas
9 og 10 06.05.2012 Søndag kl. 15.00 Rune Monsen
11 og 12 23.05.2012 Onsdag kl. 18.00 Marit Wang
13 og 14 13.06.2012 Onsdag kl. 18.00 Tommy Johansen
15 og 16 22.08.2012 Onsdag kl. 18.00 Eivind Fossum
17 og 18 02.09.2012 Søndag kl. 14.00 Marit Wang
19 og 20 12.09.2012 Onsdag kl. 18.00 Johnny Aas
Treningshelg    Flyttes til 2013    
21 og 22 07.11.2012 Onsdag kl. 18.00 Tommy Johansen
23 og 24 18.11.2012 Søndag kl. 14.00 Hans V. Jensen
25 og 26 28.11.2012 Onsdag kl. 18.00 Eivind Fossum
27 og 28 01.12.2012 Lørdag kl. 14.00 Rune Monsen
29 og 30 09.12.2012 Søndag kl. 14.00 Johnny Aas
         
  16.12.2012 Søndag klubbmesterskap kl. 14.00 Hans V. Jensen

 

Tilbake