Retningslinjer for vaktene på nybegynner trening i

Sør Rogaland Brukshund Klubb

2012.
 

  Nybegynnertrening er mandag og torsdag 18.00 til 19.00

Treningen starter kl. 18.00 og varer til kl. 19.00. Overhold denne tiden da det kommer andre som skal trene.

Ta med de som kommer for å trene til å sette ut hindre etc.

Lag noen enkle kombinasjoner.

 Lag en ”køordning” hvis det kommer mange slik at alle får
            trent.

 Hvis de ikke har kontroll over hunden skal denne holdes i bånd slik at andre ikke blir forstyrret.

Hvis dette ikke respekteres må de forlate treningsområdet med begrunnelse om hvorfor.

 

 

Agility utvalget

2012