Terminliste respitt 2011

Dommer tegner 2 baner, først en vanlig agility og deretter en hopp bane. 
Han / hun har også ansvaret for at det blir 1 skriver - 1 sett øyne som ser og eventuelt 2 tidtakere.

Banens lengde må måles og dette må påføres minst ett resultatskjema. Tidtakerne må 
oppgi tiden til skriver med 2 desimaler.

Etter endt løp må det kontrolleres at skriver har fått med seg eventuelle feil og vær nøye med
at skriver også har rett tid, sånn at ekvipasjen får korrekte data.

Dommer må dømme etter de retningslinjer som gjelder. Det er viktig at dommer etter løpet
kontakter skriver og forvisser seg om at det han/hun har dømt virkelig kommer på skriverskjemaet.
Det er viktig at dommer dømmer det han/hun ser og ikke lar seg påvirke av andre forhold.

Dommer må aldri dømme feil / vegring m.m dersom han / hun ikke er i korrekt posisjon
og er helt sikker på at det virkelig er en feil / vegring.

Dersom en oppsatt dommer ikke kan dømme på den oppsatte dag må han / hun selv
skaffe en erstatning i samråd med agility utvalget. ( Jan )

Det er på møte i agility utvalget vedtatt at i 2011 skal vi arbeide for å få flere nye dommere til respittene.
For å gjøre det bedre for de nye slipper vi de ikke inn med det totale ansvar før de har fått en
god opplæring.
Aspirantene som står oppført skal ta seg av alle dommers oppgaver, men bak den enkelte står det en erfaren dommer
som har hovedansvaret for dømmingen og opplæringen på den nevnte konkurranse.

Klubben har skaffet 2 gode instruktører til helgen 16 og 17. april 2011 med Ann Karin Jacobsen og Geir Grevstad.

Klubben betaler alle kostnader og vi vil prioritere de som deltar i klubbens respitt konkurranser og som
ønsker å utvikle seg videre

Det legges inn 1 intensiv treningshelg den 8 og 9. oktober 2011 og Eivind Fossum og
Johnny Aas ansvarlig for denne helgen
 

Alle søndags respitter har fremmøte kl 14 og start kl 14.30

Dersom det foregår agility kurs eller andre kurs kan det bli endring, men dette vil det bli orientert om via mail.

På grunn av oppdaget kollisjon med våre respitter og andre offisielle konkurranser
har vi blitt nødt til å gjøre en del endringer.

 

Nummer Dato Dag Fremmøte Dommer
1+2 20.03.2011 Søndag kl. 14.00 Eivind B Fossum
3+4 27.03.2011 Søndag kl. 14.00 Rune Monsen
5+6 03.04.2011 Søndag kl. 14.00 Marit Wang
7+8 13.04.2011 Onsdag kl. 18.00 Johnny Aas
Kurs 16 og 17.04.2011 Lørdag / Søndag kl. 10.00 til 17.00 Ann Karin og Geir Grevstad
9+10 27.04.2011 Onsdag kl. 18.00 Isabelle Simonsen med Hans Valter Jensen
som ansvarlig dommer
11+12 11.05.2011 Onsdag kl.18.00 Anders Lædre med Rune Monsen
som ansvarlig dommer
Klubbmesterskap 15.05.2011 Søndag kl.14.00 Eivind B Fossum
13+14 25.05.2011 Onsdag Kl.18.00 Anita Jansen med Marit Wang
som ansvarlig dommer
15+16 08.06.2011 Onsdag kl.18.00 Tommy Johansen med Johnny Aas
som ansvarlig dommer
17+18 07.08.2011 Søndag kl.14.00 Hans Valter Jensen
19+20 14.08.2011 Søndag kl.14.00 Eivind B Fossum
21+22 24.08.2011 Onsdag kl.18.00 Isabelle Simonsen med Rune Monsen
som ansvarlig dommer
23+24 14.09.2011 Onsdag kl.18.00 Anders Lædre med Marit Wang
som ansvarlig dommer
25+26 02.10.2011 Søndag kl. 14.00 Anita Jansen med Johnny Aas
som ansvarlig dommer
Treningshelg 08 og 09.10.2011 Lørdag / Søndag kl. 10.00 til 15.00 Ved Eivind og Johnny
27+28 23.10.2011 Søndag kl. 14.00 Hans Valter Jensen
29+30 30.10.2011 Søndag kl. 14.00 Eivind B Fossum


 

Tilbake