Sør Rogaland Brukshundklubb

Vaktplan på nybegynner treningene i Agility for 2011

Vaktplanen baserer seg at den skal gå på rundgang og den vil bli fordelt
blant de fleste som har nøkkel til banen og noe erfaring med Agility.

Målet med vaktplanen er at vi skal gi klubbens nybegynnere bedre hjelp
straks etter at de har gått et kurs og begynner å trene.


Det settes opp forskjellige kombinasjoner ut fra hva den enkelte kan klare og
dette må være helt fra enkelthindre til litt lengre kombinasjoner. 
Det er meget viktig å gi nybegynnerne rett innlæring av feltpasseringer
både på vippe, stige og møne.

Retningslinjer på nybegynnertrening        Retningslinjer for vaktene på trening
 

Se: innlæring felt    Innlæring mønet    Innlæring balanse bommen

Det er derfor viktig at den / de ansvarlig for treningen har samtaler før
treningen og tegner opp kombinasjoner eller de finner tegninger av eksisterende
baner i klubbhuset.

Det er viktig at kombinasjonene tilpasses for nybegynnere og at de
eventuelt blir forandret for å tilfredsstille kravet  for
en litt mere erfaren
nybegynner.

Dersom noen fra tid til annen skulle være forhindret fra å møte på sin vakt dag må dagen
byttes med andre
eller man gir beskjed til den andre ansvarlige.

Den enkelte er selv ansvarlig for å organisere treningen sammen med sin makker
og skal selv stå for det totale opplegget for nybegynnerne.

Vakten gjelder for begge trenings dager i den oppsatte uke.

Vi tar fri fra vaktordningen i uke 16 som er påskeuka og fra uke 25
tar vi sommerferie og begynner med vaktordningen igjen i uke 34.
 
Selv om det er fri fra vaktordningen er den enkelte utøver velkommen
til å drive med egentrening.
 
 

Marianne Zazzera
og
Klara Halvorsen
Anders Lædre
og
Bente Jonassen
Anita Jansen
og
Cathrine Einrem
Ingve Helgeland
og
Lili Frahm Jensen
Carina Busch
og
Tommy Johansen
Kristine Rimestad
og
Christiane Hansen

og
Anne Sofie Kierulf
Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8
Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20  Uke 21 Uke 22  Uke 23
Uke 40 Uke 41 Uke 42 Uke 43 Uke 44 Uke 45 Uke 46

 

Kine Eimhjellen
og
Sanna Barstad
Bertha Larsen
og
Kristine S. Nylund
Isabelle Simonsen
og
Cecilie Pollestad
Sasha Andersen
og
Maren Løland
Rune Monsen
og
Ketlin Jonassen
Anja Løvås
og
Kristine Madsen
Linda M Runde
og
Camilla Egeland
Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15
Uke 24 Uke 34  Uke 35 Uke 36  Uke 37  Uke 38 Uke 39
Uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50  Uke 51    

Uke 16 = Påskeferie

Fra uke 25 til og med uke 33 er det sommerferie.
 


 

Treningstider

Nybegynnere:

Hver mandag fra kl 18 til kl 19
Hver torsdag fra kl 18 til kl 19
Hver søndag fra kl 14 og utover

Videregående trening:

Hver mandag fra kl 19 og utover
Hver torsdag fra kl 19 og utover
Hver søndag fra kl 14 og utover

Konkurranse trening:

Hver onsdag fra kl 19 og utover
 

Vi har prøvd å definere hva vi mener med en nybegynner og en videregående utøver 
og vi håper at ingen føler seg feilplassert og målet er at de fleste snarest kommer til å
bli en videregående utøver og dette skal skje med vår hjelp
og egeninnsats fra den enkelte.

Hvem er en nybegynner ?

Alle utøverne fra siste kurs trener sammen med nybegynnerne helt til de
oppfyller noen av kravene under.

Alle som har problemer og ikke kontroll over hunden trener sammen med
nybegynnerne til de oppfyller kravene under.
 

Hvem er en videregående ?

  Alle som har deltatt i offisielle konkurranser skal / kan trene sammen med de
videregående dersom de har kontroll over hunden og ikke er en hindring for de andre.

Alle som har deltatt på respitt konkurranser og kommet blant de 10 beste og
fått poeng skal / kan trene sammen med de videregående.

Alle med ambisjoner og ønske om å bli god og som har kontroll over hunden
kan få lov til å trene sammen med de videregående.

Det er også mulighet til å drive egentrening på klubbens område
for medlemmer av klubben.

Hvem kan delta på konkurranse trening ?

Denne treningen er forbeholdt aktive konkurranse utøvere.

Er det noen som har behov for egen nøkkel som gir tilgang til banen
må vedkommende kontakte Jan og her er det helt spesielle retningslinjer / krav
som må oppfylles før nøkkel blir utlevert.

Det er nå tilgang på lys på treningsplassen, noe som gjør det mulig å
utføre egentrening for den enkelte også på DE MØRKE ÅRS TIDER.

Forandring i treningstidene vil bli kunngjort på klubbhuset og på klubbens hjemmeside.

 


Dersom spørsmål kontakt

Jan Haukeland
Leder agility gruppen

Tlf 51 88 15 81  Mobil 906 60027
E-post: kihauk@online.no

 


Tilbake til SBK