Terminliste respitt 2010

Dommer tegner 2 baner, først en vanlig agility og deretter en hopp bane. 
Han / hun har også ansvaret for at det blir 1 skriver - 1 sett øyne som ser og eventuelt 2 tidtakere.

Banens lengde må måles og dette må påføres minst ett resultatskjema. Tidtakerne må 
oppgi tiden til skriver med 2 desimaler.

Etter endt løp må det kontrolleres at skriver har fått med seg eventuelle feil og vær nøye med
at skriver også har rett tid, sånn at ekvipasjen får korrekte data.

Dommer må dømme etter de retningslinjer som gjelder. Det er viktig at dommer etter løpet
kontakter skriver og forvisser seg om at det han/hun har dømt virkelig kommer på skriverskjemaet.
Det er viktig at dommer dømmer det han/hun ser og ikke lar seg påvirke av andre forhold.

Dommer må aldri dømme feil / vegring m.m dersom han / hun ikke er i korrekt posisjon
og er helt sikker på at det virkelig er en feil / vegring.

Dersom en oppsatt dommer ikke kan dømme på den oppsatte dag må han / hun selv
skaffe en erstatning i samråd med agility utvalget. ( Jan )

Det er på møte i agility utvalget vedtatt at for 2010 reduseres antall respitter med 6 til totalt
30 konkurranser.

Det legges inn 2 intensive treningshelger i løpet av året og i 2010 er Eivind Fossum og
Johnny Aas ansvarlig for disse
 

Alle søndags respitter har fremmøte kl 14 og start kl 14.30

Dette for å slippe de  konkurransene hvor mørketiden har satt inn.

 

Nummer Dato Dag Fremmøte Dommer
1+2 27.3.2010 Søndag kl. 14.00 Hans V. Jensen
3+4 07.04.2010 ONSDAG kl. 18.00 Johnny Aas
5+6 14.04.2010 ONSDAG kl. 18.00 Ingunn Hognestad
7+8 18.04.2010 SØNDAG kl. 15.00 Rune Monsen
9+10 14.03.2010 Søndag kl. 14.00 Eivind B. Fossum
Treningshelg 21.03.2010 Lørdag / Søndag kl. 10.00 til 15.00 Ved Eivind og Johnny
11+12 28.03.2010 Søndag kl. 14.00 Marit Wang
Klubbmesterskap 16.05.2010 Søndag kl. 14.00 Johnny Aas
13+14 27.06.2010 Søndag kl. 14.00 Jan Haukeland
15+16 08.08.2010 Søndag kl. 14.00 Hans V Jensen
17+18 22.08.2010 Søndag kl. 14.00 Ingunn Hognestad
19+20 05.09.2010 Søndag kl. 14.00 Rune Monsen
21+22 03.10.2010 Søndag kl. 14.00 Eivind B Fossum
Treningshelg 10.10.2010 Lørdag / Søndag kl. 10.00 til 15.00 Ved Eivind og Johnny
23+24 24.10.2010 Søndag kl. 14.00 Marit Wang
25+26 07.11.2010 Søndag kl. 14.00 Jan Haukeland
27+28 21.11.2010 Søndag kl. 14.00 Johnny Aas
29+30 05.12.2010 Søndag kl. 14.00 Hans V Jensen


 

Tilbake