Sør Rogaland Brukshundklubb

Vaktplan på nybegynner treningene i Agility for 2009

Vaktplanen baserer seg at den skal gå på rundgang og den vil bli fordelt
blant de fleste som har nøkkel til banen og noe erfaring med Agility.

Målet med vaktplanen er at vi skal gi klubbens nybegynnere bedre hjelp
straks etter at de har gått et kurs og begynner å trene.


Det settes opp forskjellige kombinasjoner ut fra hva den enkelte kan klare og
dette må være helt fra enkelthindre til litt lengre kombinasjoner. 
Det er meget viktig å gi nybegynnerne rett innlæring av feltpasseringer
både på vippe, stige og møne.
 

Se: innlæring felt    Innlæring mønet    Innlæring balanse bommen

Det er derfor viktig at den / de ansvarlig for treningen har samtaler før
treningen og tegner opp kombinasjoner eller de finner tegninger av eksisterende
baner i klubbhuset.

Det er viktig at kombinasjonene tilpasses for nybegynnere og at de
eventuelt blir forandret for å tilfredsstille kravet  for
en litt mere erfaren
nybegynner.

Dersom noen fra tid til annen skulle være forhindret fra å møte på sin vakt dag må dagen byttes med andre
eller man gir beskjed til den andre ansvarlige.

Den enkelte er selv ansvarlig for å organisere treningen sammen med sin makker
og skal selv stå for det totale opplegget for nybegynnerne.

Vakten gjelder for begge trenings dager i den oppsatte uke.

Vi tar fri fra vaktordningen i uke 13 som er påskeuka og fra uke 26
tar vi sommerferie og begynner med vaktordningen igjen i uke 33.
Selv om det er fri fra vaktordningen er den enkelte utøver velkommen
til å drive med egentrening.


 

Marit Wang/
Jan Haukeland
Ann Tove Jensen/
Klara Halvorsen
Sanna/
Rune Monsen
Anders Lædre/
Bente Jonasen
Johnny Aas/
Marianne Zazzera
Ingve Helgeland/
Lili Frahm Jensen
Elisabeth/
Tommy Johansen
Eivind Fossum/
Maia Fossum
Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9
Uke 19 Uke 20  Uke 21  Uke 22  Uke 23  Uke 24  Uke 25  Uke 33 
Uke 42 Uke 43 Uke 44 Uke 45 Uke 46 Uke 47 Uke 48 Uke 49

 

Siri Linn/
Anne Sofie
Kine Eimhjellen/
Kristine Rimestad
Hans V Jensen/
Ingunn Hognestad
Ingvar F Jensen/
Cathrine Einrem
Bertha S Larsen/
Kristine S
Isabelle/
Cecilie
Sasha/
KristineS.M
Kristine Egelandsdal/
Ketlin Jonassen
Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18
Uke 34 Uke 35  Uke 36  Uke 37  Uke 38  Uke 39  Uke 40  Uke 41 
Uke 50 Uke 51            

 

Treningstider

Nybegynnere:

Hver mandag fra kl 18 til kl 19
Hver torsdag fra kl 18 til kl 19
Hver søndag fra kl 14 og utover

Videregående trening:

Hver mandag fra kl 19 og utover
Hver torsdag fra kl 19 og utover
Hver søndag fra kl 14 og utover

Konkurranse trening:

Hver onsdag fra kl 19 og utover
 

Vi har prøvd å definere hva vi mener med en nybegynner og en videregående utøver 
og vi håper at ingen føler seg feilplassert og målet er at de fleste snarest kommer til å
bli en videregående utøver og dette skal skje med vår hjelp
og egeninnsats fra den enkelte.

Hvem er en nybegynner ?

Alle utøverne fra siste kurs trener sammen med nybegynnerne helt til de
oppfyller noen av kravene under.

Alle som har problemer og ikke kontroll over hunden trener sammen med
nybegynnerne til de oppfyller kravene under.
 

Hvem er en videregående ?

  Alle som har deltatt i offisielle konkurranser skal / kan trene sammen med de
videregående dersom de har kontroll over hunden og ikke er en hindring for de andre.

Alle som har deltatt på respitt konkurranser og kommet blant de 10 beste og
fått poeng skal / kan trene sammen med de videregående.

Alle med ambisjoner og ønske om å bli god og som har kontroll over hunden
kan få lov til å trene sammen med de videregående.

Det er også mulighet til å drive egentrening på klubbens område
for medlemmer av klubben.

Hvem kan delta på konkurranse trening ?

Denne treningen er forbeholdt aktive konkurranse utøvere.

Er det noen som har behov for egen nøkkel som gir tilgang til banen
må vedkommende kontakte Jan og her er det helt spesielle retningslinjer / krav
som må oppfylles før nøkkel blir utlevert.

Det er nå tilgang på lys på treningsplassen, noe som gjør det mulig å
utføre egentrening for den enkelte også på DE MØRKE ÅRS TIDER.

Forandring i treningstidene vil bli kunngjort på klubbhuset og på klubbens hjemmeside.

 


Dersom spørsmål kontakt

Jan Haukeland
Leder agility gruppen

Tlf 51 88 15 81  Mobil 906 60027
E-post: haukejan@online.no

 


Tilbake til SBK