Terminliste respitt 2009

 

Dommer tegner 2 baner, først en vanlig agility og deretter en hopp bane. 
Han / hun har også ansvaret for at det blir 1 skriver - 1 sett øyne som ser og eventuelt 2 tidtakere.

Banens lengde må måles og dette må påføres minst ett resultatskjema. Tidtakerne må 
oppgi tiden til skriver med 2 desimaler.

Etter endt løp må det kontrolleres at skriver har fått med seg eventuelle feil og vær nøye med
at skriver også har rett tid, sånn at ekvipasjen får korrekte data.

Dommer må dømme etter de retningslinjer som gjelder. Det er viktig at dommer etter løpet
kontakter skriver og forvisser seg om at det han/hun har dømt virkelig kommer på skriverskjemaet.
Det er viktig at dommer dømmer det han/hun ser og ikke lar seg påvirke av andre forhold.

Dommer må aldri dømme feil / vegring m.m dersom han / hun ikke er i korrekt posisjon
og er helt sikker på at det virkelig er en feil / vegring.

Dersom en oppsatt dommer ikke kan dømme på den oppsatte dag må han / hun selv
skaffe en erstatning i samråd med agility utvalget. ( Jan )

Det er fra 1.1.2007 innført nye regler i NKK med at mønet alltid skal stå på laveste høyde.
 

Alle søndags respitter har fremmøte kl 14 og start kl 14.30

Dette for å slippe de  konkurransene hvor mørketiden har satt inn.

 

Nummer Dato Dag Fremmøte Dommer
1+2 18.01.2009 Søndag kl. 14.00 Hans V. Jensen
3+4 01.02.2009 Søndag kl. 14.00 Johnny Aas
5+6 15.02.2009 Søndag kl. 14.00 Ingunn Hognestad
7+8 01.03.2009 Søndag kl. 14.00 Rune Monsen
9+10 22.03.2009 Søndag kl. 14.00 Eivind B. Fossum
11+12 19.04.2009 Søndag kl. 14.00 Erling Eimhjellen
13+14 04.05.2009 Mandag kl. 19.00 Marit Wang
15+16 08.06.2009 Mandag kl. 19.00 Johnny Aas
17+18 22.06.2009 Mandag kl. 19.00 Jan Haukeland
  23.08.2009 Søndag klubbmesterskap kl. 14.00 Marit Wang  
19+20 31.08.2009 Mandag kl. 19.00 Rune Monsen
21+22 14.09.2009 Mandag kl. 19.00 Ingunn Hognestad
23+24 28.09.2009 Mandag kl. 19.00 Erling Eimhjellen
25+26 11.10.2009 Søndag kl. 14.00 Eivind B. Fossum
27+28 25.10.2009 Søndag kl. 14.00 Johnny Aas
29+30 15.11.2009 Søndag kl. 14.00 Rune Monsen
31+32 30.11.2009 Mandag kl. 19.00 Marit Wang
33+34 13.12.2009 Søndag kl. 14.00 Hans V. Jensen
35+36 20.12.2009 Søndag kl. 14.00 Jan Haukeland


 

Tilbake