Terminliste respitt 2008

 

Dommer tegner 2 baner, først en vanlig agility og deretter en hopp bane. 
Han / hun har også ansvaret for at det blir 1 skriver - 1 sett øyne som ser og eventuelt 2 tidtakere.

Banens lengde må måles og dette må påføres minst ett resultatskjema. Tidtakerne må 
oppgi tiden til skriver med 2 desimaler.

Etter endt løp må det kontrolleres at skriver har fått med seg eventuelle feil og vær nøye med
at skriver også har rett tid, sånn at ekvipasjen får korrekte data.

Dommer må dømme etter de retningslinjer som gjelder. Det er viktig at dommer etter løpet
kontakter skriver og forvisser seg om at det han/hun har dømt virkelig kommer på skriverskjemaet.
Det er viktig at dommer dømmer det han/hun ser og ikke lar seg påvirke av andre forhold.

Dommer må aldri dømme feil / vegring m.m dersom han / hun ikke er i korrekt posisjon
og er helt sikker på at det virkelig er en feil / vegring.

Dersom en oppsatt dommer ikke kan dømme på den oppsatte dag må han / hun selv
skaffe en erstatning i samråd med agility utvalget. ( Jan )

Det er fra 1.1.2007 innført nye regler i NKK med at mønet alltid skal stå på laveste høyde.
 

Terminlisten for 2008 er forandret ved at start tiden om søndagene er flyttet til kl 14.

Dette for å slippe de  konkurransene hvor mørketiden har satt inn.
 

Dato Dag Antall Fremmøte Dommer
13.01.2008 Søndag Dobbel 14.00 Hans Valter Jensen
27.01.2008 Søndag Dobbel 14.00 Johnny Aas
17.02.2008 Søndag Dobbel 14.00 Stig Magne Loftheim
02.03.2008 Søndag Dobbel 14.00 Rune Monsen
23.03.2008 Søndag Dobbel 14.00 Eivind B Fossum
13.04.2008 Søndag Dobbel 14.00 Erling Eimhjellen
28.04.2008 Mandag Dobbel 18.00 Marit Wang
25.05.2008 Søndag Klubbmesterskap 2008 14.00 Rune Monsen
08.06.2008 Søndag Dobbel 14.00 Jan Haukeland
22.06.2008 Søndag Dobbel 14.00 Johnny Aas
24.08.2008 Søndag Dobbel 14.00 Stig Magne Loftheim
01.09.2008 Mandag Dobbel 18.00 Ingunn Hognestad
28.09.2008 Søndag Dobbel 14.00 Erling Eimhjellen
12.10.2008 Søndag Dobbel 14.00 Eivind B Fossum
26.10.2008 Søndag Dobbel 14.00 Johnny Aas
02.11.2008 Søndag Dobbel 14.00 Rune Monsen
16.11.2008 Søndag Dobbel 14.00 Marit Wang
30.11.2008 Søndag Dobbel 14.00 Hans Valter Jensen
28.12.2008 Søndag Enkel 14.00 Jan Haukeland

 


 

Tilbake