Sør Rogaland Brukshundklubb

Vaktplan på treningene i agility i  2006

Vaktplanen baserer seg at den skal gå på rundgang og den vil bli fordelt blant de aller fleste som klarer å
gjennomføre en respitt konkurranse i klubbens regi.

Målet med vaktplanen er at vi skal gi klubbens nybegynnere bedre hjelp straks etter at de har gått et kurs
og begynner å trene.


Det settes opp forskjellige kombinasjoner ut fra
hva den enkelte kan klare og dette må være helt fra
enkelthindre til litt lengre kombinasjoner.  Det er meget viktig å gi nybegynnerne rett innlæring av feltpasseringer
både på vippe, stige og møneDet er derfor viktig at den / de ansvarlig for treningen har samtaler før treningen og tegner opp kombinasjoner 
eller de finner tegninger av eksisterende baner i klubbhuset.

Det er viktig at kombinasjonene tilpasses for nybegynnere og at de
eventuelt blir forandret for å tilfredstille kravet  for
videregående trening.

Dersom noen fra tid til annen skulle være forhindret fra å møte på sin vakt dag må dette byttes 
med andre eller gi beskjed til den andre ansvarlige

Den enkelte er ansvarlig for selv å organisere treningen sammen med sin makker og skal selv stå
for det totale opplegget både for nybegynnere og videregående på sine vakt dager.

Vakten gjelder for begge trenings dager i den oppsatte uke.

Ghita Fossum/
Maja 
Fossum
Ann Tove Jensen/
Maren Jensen
Cecilie Pettersen / Kristin Monsen  Anja Løvås / Cathrine Einrem  Johnny Aas / Ingunn Hognestad Jan Haukeland / Eivind Fossum Aud og Kaare Finbak Rune Monsen / Hans Valter Jensen Lene og Stig Magne Loftheim Erling
Eimhjellen/
 +
konen
Uke  1 Uke  2 Uke  3 Uke  4 Uke  5 Uke  6 Uke  7 Uke  8 Uke  9 Uke 10
Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20
Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Uke 25 Uke 26 Uke 27 Uke 28 Uke 29 Uke 30
Uke 31 Uke 32 Uke 33 Uke 34 Uke 35 Uke 36 Uke 37 Uke 38 Uke 39 Uke 40
Uke 41 Uke 42 Uke 43 Uke 44 Uke 45 Uke 46 Uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50

 

Etter endt trening må alle kombinasjonene settes inn på en egen
mappe som blir liggende i klubbhuset.

Treningstider

Nybegynnere:

Hver mandag fra kl 18 til kl 19
Hver torsdag fra kl 18 til kl 19
Hver søndag fra kl 14 og utover

Videregående trening:

Hver mandag fra kl 19 og utover
Hver torsdag fra kl 19 og utover
Hver søndag fra kl 14 og utover

Vi har prøvd å definere hva vi mener med en nybegynner og en videregående utøver 
og vi håper at ingen føler seg feilplassert og målet er at de fleste snarest kommer til å
bli en videregående utøver og dette skal skje med vår hjelp
og egeninnsats fra den enkelte

Hvem er en nybegynner ?

Alle utøverne fra siste kurs trener sammen med nybegynnerne helt til de
oppfyller noen av kravene under.

Alle som har problemer og ikke kontroll over hunden trener sammen med nybegynnerne
til de oppfyller kravene under.

Hvem er en videregående ?

  Alle som har deltatt i offisielle konkurranser skal / kan trene sammen med de videregående
dersom de har kontroll over hunden og ikke er en hindring for de andre

Alle som har deltatt på respitt konkurranser og kommet blant de 10 beste og fått poeng
skal / kan trene sammen med de videregående.

Alle med ambisjoner og ønske om å bli god og som har kontroll over hunden kan få lov
til å trene sammen med de videregående.

Det er også mulighet til å drive egentrening på klubbens område
for medlemmer av klubben.

Er det noen som har behov for egen nøkkel som gir tilgang til banen
må vedkommende kontakte Jan og her er det helt spesielle retningslinjer / krav som må oppfylles
før nøkkel blir utlevert

Det er nå tilgang på lys på treningsplassen, noe som gjør det mulig å
utføre egentrening for den enkelte også på DE MØRKE ÅRS TIDER.

Forandring i treningstidene vil bli kunngjort på klubbhuset og på klubbens hjemmeside.

 


Dersom spørsmål kontakt

Jan Haukeland

Tlf 51 88 15 81  Mobil 906 60027
E-post haukejan@online.no


Tilbake til SBK