Respitt  2006

Oversikt det enkelte løp

Her finner du en oversikt over resultatene på den enkelte konkurranse og målet for 2006
må være at antallet med feilfritt og lite feil stiger i løpet av året.

Lykke til alle sammen med konkurransene i 2006.

 

Respitt Feilfri 5 feil 10 feil 15 feil Over 15 feil Tidsfeil Disk
Nr 1 3 2 1 2 1 0 2
Nr 2 2 3 0 1 0 0 5
Nr 3 2 3 4 1 0 0 2
Nr 4 4 3 1 0 0 0 5
Nr 5 0 1 4 0 0 1 8
Nr 6 3 3 1 1 3 4 3
Nr 7 0 7 0 1 0 2 4
Nr 8 2 5 1 0 1 1 5
Nr 9 2 1 1 0 0 0 5
Nr 10 1 2 1 0 0 0 4
Nr 11 1 3 3 0 0 0 6
Nr 12 7 2 1 0 0 0 3
Nr 13 3 6 1 0 0 0 5
Nr 14 1 6 1 0 1 1 6
Nr 15 3 1 2 0 0 0 10
Nr 16 3 5 3 1 0 2 4
Nr 17 1 3 1 0 0 0 4
Nr 18 6 1 0 1 1 2 0
Nr 19 1 4 2 1 0 1 4
Nr 20 1 2 1 1 1 2 6
Nr 21 1 1 1 0 0 0 5
Nr 22 1 1 0 0 0 0 4
Nr 23 1 2 2 1 1 2 6
Nr 24 6 2 1 1 0 0 4
Nr 25 1 1 2 1 1 2 4
Nr 26 4 2 1 1 0 0 4
Nr 27 1 3 3 0 0 0 6
Nr 28 3 2 0 0 0 0 10
Nr 29 1 3 3 1 1 0 4
Nr 30 5 5 1 1 1 0 2
Nr 31 0 4 0 0 0 0 9
Nr 32 3 2 0 1 0 1 8
Nr 33 1 2 3 4 1 2 4
Nr 34 2 4 3 3 0 2 4
Nr 35 0 1 6 0 1 3 4

 

Tilbake