Veien mot NM for lag fra SBK
Ingen hadde trodd at SBK allerede i 2002 skulle ha mulighet
for å kvalifisere seg for Norgesmesterskapet i Agility,
men til tider er det som virker umulig ved hard 
innsats mulig å oppnå.
SBK`s lag 1 for store hunder er muligens allerede kvalifisert
 for årets NMog vil spent følge utviklingen videre i sesongen.
Under kommer en oversikt over hvilke ekvipasjer som har 
gjort dette mulig.
NKK,Bergen 16-17.3.2002
Her hadde SBK kun 3 deltagende hunder og fikk til 
slutt en 3 plass
Standard tid på banen var 46 sekunder
Katalog nr Fører Hund Anvendt tid Tidsfeil Hinderfeil Sum feil
1264 Rune Monsen Kasanga 48.38 2.38 5 7.38
1292 Anette Vindvik Dino 47.05 1.05 10 11.05
1303 Jan Haukeland Niko 46.01 0.01 0 0.01
Sum     141.44 3.44 15 18.44

Tellende resultater:

Rune med Kasanga, Anette med Dino og Jan med Niko

Jærutstillingen 23 - 24.3.2002

Resultater  lag klasse Stor

Vinner ble SBK lag 1 av 2 lag med følgende ekvipasjer

Katalog nr Fører Hund Anvendt tid Tidsfeil Hinderfeil Sum feil
  Rune Monsen Kasanga 40,15 0 0 0
  Trygve Ottesen Jim 43,44 0 5 5
  Jan Haukeland Niko 33,03 0 0 0
  Trine Nordal Scott Disk      
Sum     1.56.62 0 5 5
             

Her ble følgende ekvipasjer tellende:
Rune med Kasanga, Trygve med Jim og Jan med Niko

 

Arendal og Omegn Hundeklubb 27.4.2002
SBK fikk en fin 1 plass av 4 deltagende lag
Standardtid 49 sekunder
Katalog nr Fører Hund Anvendt tid Tidsfeil Hinderfeil Sum feil
212 Kåre Finbak Cico Disk      
207 Rune Monsen Kasanga 40.98 0 5 5
550 Aud Finbak Dino 37.09 0 15 15
555 Jan Haukeland Niko 38.70 0 5 5
Sum     116.77 0 25 25

Her ble følgende ekvipasjer tellende:
Rune med Kasanga,  Aud med Dino og Jan med Niko

NKK, Kristiansand 11.5.2002
SBK fikk en fin 1 plass av 6 deltagende lag
Standardtid 56 sekunder
Katalog nr Fører Hund Anvendt tid Tidsfeil Hinderfeil Sum feil
860 Kåre Finbak Cico 53,20 0 0 0
861 Trygve Ottesen Jim 41.28 0 5 5
877 Rune Monsen Kasanga 37,05 0 0 0
905 Jan Haukeland Niko 33,80 0 0 0
Sum     124,05     0

Her ble Kåre med Cico, Rune med Kasanga og Jan med Niko tellende i konkurransen

Søgne og Songdalen Hundeklubb
Kristiansand 12.5.2002
SBK fikk en fin 2 plass av 5 deltagende lag
Standardtid 62 sekunder
Katalog nr Fører Hund Anvendt tid Tidsfeil Hinderfeil Sum feil
62 Kåre Finbak Cico 66,80 4,80 5 9,80
38 Trygve Ottesen Jim 58,08 0 10 10
49 Rune Monsen Kasanga 49,79 0 0 0
48 Jan Haukeland Niko 39,81 0 15 15
Sum     174,64 4,80 15 19,80

Her ble Kåre med Cico, Rune med Kasanga og Trygve med Jim  tellende i konkurransen

NKK, Stavanger 15.9.2002
Standardtid 67 sek
SBK ble nr 1 av 2 lag
Katalog nr Fører Hund Anvendt tid Tidsfeil Hinderfeil Sum feil
1476 Kåre Finbak Cico 72.08 5.08 10 15.08
1488 Rune Monsen Kasanga 56.04 0 10 10
1495 Jan Haukeland Niko 48.02 0 0 0
1477 Trygve Ottesen Jim Disk      
Sum     176,14 5.08 20 25.08
SBK, Stavanger 14.9.2002
Standardtid 49 sek
SBK ble nr 1 av 4 lag
Katalog nr Fører Hund Anvendt tid Tidsfeil Hinderfeil Sum feil
603 Rune Monsen Kasanga 40.83 0 0 0
314 Trygve Ottesen Jim 43.07 0 0 0
908 Jan Haukeland Niko 35.66 0 5 5
1201 Kaare Finbak Cico 57.42 8,42 10 18.42
Sum     119,60 0 5 5


Oversikt vinnere 2000     Oversikt vinnere 2001    Oversikt vinnere 2002

Gjelder 2002

Resultat 1    Resultat 2     Resultat 3    Resultat 4    Resultat 5    Resultat 6   Resultat 7

Resultat 8    Resultat 9    Resultat 10   Resultat 11    Resultat 12    Resultat 13    Resultat 14

Sammenlagt resultat 2002

Gjelder 2001

Resultat 1           Resultat 2     Resultat 3     Resultat 4   Resultat 5    Resultat 6

Resultat 7   Resultat 8   Resultat 9   Resultat 10   Resultat 11   Resultat 12


Samleresultat 2001       Respitt for den enkelte

Gjelder 2000

Resultat 1     Resultat 2      Resultat 3     Resultat 4
 
Resultat 5      Resultat 6

Årets resultat 

Tilbake

Til toppen av siden...