RESPITT KONKURRANSER
I
Sør Rogaland Brukshund Klubb.


Link til alt for 2003

Link til eldre resultater m.m


 

Regler for 2003


OBS

Fra respitt 20 / 2003 har vi forandret omregningsnøkkelen vedrørende fastsettelse av standardtider.

Dette for å gjøre forholdene mest mulig rettferdig for den enkelte utøver i den enkelte klasse og ikke minst for å tilpasse våre standardtider med den virkelighet den enkelte utøver vil oppleve når han / hun er ute og konkurrerer
i andre konkurranser.

Forandringen kan eventuelt revurderes  pr 1.1.2004 dersom ordningen fortsatt ikke virker rettferdig.


 

Agility utvalget har før 2002 sesongen vedtatt å forandre reglene for respitt konkurransene i klubben.

Endringen går i korthet ut på at vi følger NKK`s regler for
agility konkurranser med endel forandringer tilpasset vår klubb.

Før 2003 sesongen ble det besluttet at også rene hopp konkurranser skal innlemmes  vårt konkurranse program.
Dette vil si at på dager med mere en en konkurranse vil den ene gå som en ren hoppkonkurranse.

For hopp konkurranser blir det ikke innført egne standardtider samsvarende med  NKK sine standardtider, men vi vil benytte de samme omregninger både for agility og for
rene hoppkonkurranser.

Dette blir gjort da vi mener at NKK`s standardtider for hopp var satt opp med meget strenge marginer og de aller fleste ville få tidsfeil.

Med vår omregning vil allikevel den ekvipasje med best tid under standardtid bli vinneren, men det vil ikke bli så mange ekvipasjer som får tidsfeil

1.
RESPITTKONKURRANSER

  SBK avvikler inntil 35 respitt konkurranser i kalenderåret, dette vil
gå som enkelt konkurranser og som dobbel eller trippel konkurranser
( 2 eller 3  stk på samme dag )

Respitt konkurranse er en konkurranseform hvor nybegynnere kan konkurrere på linje med erfarne ekvipasjer. Ved hyppige konkurranser kan nybegynneren fra et tidlig tidspunkt lære av sine feil i konkurransesammenheng og dermed arbeide med de feil som oppstår på treningene.

Det vil bli utarbeidet en terminliste for hele året. Konkurransene blir satt til første mandag i måneden med oppmøte kl. 19.00 og start 19.30. Påmelding må da skje før kl.19.15.

I tillegg vil det bli holdt konkurranse en søndag midt i måneden, her kan det også bli lagt inn
DOBBEL eller TRIPPEL KONKURRANSER.
Oppmøte tidspunkt på søndager blir 14.00 og start kl. 14.30 eller
etter forutgående kunngjøring eller terminliste.
Siste frist for påmelding er  da satt til 14.15 eller 15 min før start ved annet tidspunkt.

Dersom søndagen faller sammen med en eksisterende konkurranse vil denne eventuelt bli flyttet til mandag eller onsdag eller søndagen før eller etter.

Det er også viktig at alle møter frem i god tid for å være med på banebygging.
Dette er ikke en konkurranseform hvor enkelte kan forvente å komme til DUK OG DEKKET BORD.

Alle må være med å ta et tak under banebygging, tidtaking, skriving og dømming


2.
DELTAGERE

Alle betalende medlemmer av klubben, Sør Rogaland Brukshund Klubb kan delta i klubbens respitt konkurranser.

Forandring fra NKK`s regler er at både dommer, skriver og eventuelt ringsekretær kan delta i konkurransen.

Det tillates også at flere førere kan gå med en og samme hund.
 

3.
DELTAGERBERETTIGEDE HUNDER

Respitt konkurransene er åpen for alle hunder over 12 måner hvor fører er medlem av klubben.

Imidlertid skal store hunder som offisielt konkurrerer i klasse 3
mellom 12 og 18 måner gå på lave hindre tilpasset mellomhunder.

Tisper med løpetid kan ikke delta.

SBK har intet ansvar for de deltagende hunder eller skade de måtte forvolde.


4.
PÅMELDINGSAVGIFT

Påmeldingsavgiften for 2003 er satt til kr. 250,- pr. ekvipasje for hele kalenderåret  eller kr. 30 pr. konkurranse.

Dette betales kontant ved påmelding for førere som ikke har betalt årskontigent.

Det vil bli gitt rabatt til førere som har flere hunder.
Det blir da kr.250 for første hund, kr.150 for den andre hunden og kr.50 for følgende hunder.

Dersom flere ønsker å gå med same hund, eller med en annens hund må vedkommende  betale same avgift som nevnt ovenfor.

De som ønsker å betale avgift for hele 2003 betaler dette direkte inn
på klubbens konto til

Sør Rogaland Brukshund Klubb
Postboks 5513
4081 STAVANGER

Konto nr. 3280.10.38793

Merk innbetalingen med respitt 2003 og hundens eller hundenes navn.

Ta med kvittering for registrering av betalingen

5.
PÅMELDING

Påmelding skjer ved oppmøte på mandager mellom kl.19.00 og kl. 19.15.
på søndager mellom kl.14.00 og kl. 14.15.

Påmelding bør skje i god tid før konkurransen, men kan skje på stedet før konkurransen, men det er viktig at  deltagerne møter frem i god tid før konkurransestart og deltar i banebygging m.m

6.
KLASSEINNDELING

Det konkurreres i følgende klasser:

Klasse liten:
For hunder under 35  cm skulderhøyde


Klasse mellom:

For hunder f.o.m 35 og mindre en 43 cm skulderhøyde

Klasse stor:
For hunder f.o.m  43 cm skulderhøyde

Deltageren må melde på hunden i riktig klasse. Ved tvil kan dommeren forlange hunden kontrollmålt
Hund som har deltatt i klasse stor kan ikke senere delta i mindre klasser

Agility klasse 1:
Alle nybegynnere og  hunder som ikke 3 ganger har blitt blant de
3 beste i klasse 1 med maksimum 5,99 feilpoeng.

Dette gjelder både offisielle konkurranser og respitt konkurranser

Straks hunden 3 ganger har blitt blant de 3 beste med maksimum
5,99 feilpoeng rykker hunden opp i klasse 2

Agility klasse 2:
Hunder som nå deltar i klasse 2 starter i denne klassen.
Videre vil hunder som 3 ganger har blitt blant de 3 beste i klasse 1 med maksimum 5.99
feilpoeng, men som ikke 3 ganger har blitt de 3 beste i klasse 2 med
maksimum 0,00 feilpoeng gå i klasse 2.

Dette gjelder både offisielle konkurranser og respitt konkurranser

Straks hunden 3 ganger har blitt blant de 3 beste i klasse 2 med maksimum 0,00  feilpoeng rykker hunden opp i klasse 3

Agility klasse 3:
Hunder som nå deltar i klasse 3 starter i denne klassen.
Videre vil hunder som 3 ganger har blitt blant de 3 beste i klasse 2 med maksimum  0,00 feilpoeng deretter delta i klasse 3.

Dette gjelder både offisielle konkurranser og respitt konkurranser

I SBK`s respittregler rykker en hund opp etter de gamle reglene
og fører kan ikke selv bestemme når opprykk skal finne sted.

Hund som har deltatt i høyere klasse kan ikke senere delta i lavere klasse.

7.
PREMIERING

Det premieres etter årets slutt med 1/4 av deltagende ekvipasjer
gjennom hele året.

Premiene blir gravert med plass og tekst / årstall.

Videre vil vinneren i hver respitt konkurranse få en premie for innsatsen.

8.
DISKVALIFIKASJON-VEGRING-BANEFEIL

Her følger vi NKK`s regler hvor deltagere blir disket ved 3 vegring.

9.
Dømmingen går på omgang sånn at alle kan lære seg dette.
Det må være 1 dommer, 1 tidtaker samt 1 skriver.

FASTSETTING AV STANDARDTID

Før start skal dommeren måle / skritte opp banen og standardtid skal utregnes for de forskjellige klassene helt etter tidene for den enkelte klasse beskrevet under.

Det skal ikke gjøres avrundinger for noen av klassene og 2 desimaler skal benyttes.


Agility og hopp klasse 1:
 
jfr.reglenes pkt. 6.

Klassen bør inneholde alle hindertyper i vanlig agility og alle hinder med felt fjernes ved hopp konkurranser og banen bør ha en lengde fra
100 til 200 meter.
Standardtid regnes ut med utgangspunkt i en hastighet på:

Klasse liten: 2.25 meter / sek
Klasse mellom: 2.35 meter / sek
Klasse stor: 2.50 meter / sek


Agility og hopp klasse 2:
 
jfr.reglenes pkt. 6.

Klassen bør inneholde alle hindertyper i vanlig agility og alle hinder med felt fjernes ved hopp konkurranser og banen bør ha en lengde fra
100 til 200 meter.
Standardtid regnes ut med utgangspunkt i en hastighet på:
 

Klasse liten: 2.50 meter / sek
Klasse mellom: 2.60 meter / sek
Klasse stor: 2.75 meter / sek

 

Agility og hopp klasse 3: 
jfr.reglenes pkt. 6.

Klassen bør inneholde alle hindertyper i vanlig agility og alle hinder med felt fjernes ved hopp konkurranser og banen bør ha en lengde fra
100 til 200 meter.
Standardtid regnes ut med utgangspunkt i en hastighet på:
 

Klasse liten: 2.75 meter / sek
Klasse mellom: 2.85 meter / sek
Klasse stor: 3.00 meter / sek

 

GENERELT


Konkurransen følger kalenderåret ( 1.1 - 31.12 )
Alle oppsatte konkurranser teller
Hver ekvipasjes 5 beste resultater teller.
50 bonuspoeng gis for feilfrie løp.
1 bonuspoeng gis for hver deltager.

Plasserings poeng blir gitt etter følgende tabeller:

1.plass 100 poeng   2.plass  80 poeng 3.plass  60 poeng 4.plass   50 poeng 5.plass 40 poeng
6.plass 30 poeng 7.plass 20 poeng 8.plass 15 poeng 9.plass 10 poeng 10.plass 5 poeng


             Ved poenglikhet ved årets slutt vil vi skille på følgende måte:
- Høyest enkelt poengsum
- Flest 1. plasser, så 2.plasser o.s.v

Resultatene blir lagt ut på SBK`s hjemmeside www.sbk1968.com

og på Jan`s side

http://haukejan.home.online.no

 

HVEM VINNER

Den ekvipasje som har minst feilpoeng og som går hurtigst gjennom
banen er vinner av konkurransen.

Med " hurtigst gjennom banen "  mener vi at den hund som har minst feil
og som har flest sekunder under standardtiden for den klassen
hunden starter i er vinner.

Eksempel:

Per går i klasse  Liten 1 hvor standardtiden på en 150 meters bane er 66,67 sekunder,
Per går feilfritt og har forbrukt tid på 60,00 sekunder.

Atle går i klasse Stor 3 hvor standardtiden på banen er på 50 sekunder.
Atle går også feilfritt og har forbrukt tid på 46 sekunder.

Per har gått 6,67 sekunder under sin standardtid og Atle har gått
4 sekunder under sin standardtid.

I dette eksempelet vil Per vinne og Atle blir nummer 2.

Tidsfeil legges til for alle ekvipasjer som bruker lengre tid en standardtiden for den klasse ekvipasjen starter i.

Med en tid på 1,25 sekunder over standardtiden blir dette 1,25 tidsfeil


Med dette opplegget vil vi alle få en betydelig bedre konkurransesituasjon i klubben og kunne
kompensere litt den manglende konkurransen det er på Vestlandet.

Det er viktig at den enkelte blir evaluert etter hvert løp og at de feil som gjøres  blir kommentert og at løsningsforslag blir fremlagt.

Det vil også bli filmet endel fra konkurransene og på den måte kan
hundeeieren se de feil som gjøres og eventuelt lettere rette på feilene.

Dersom dette har interesse og du ønsker å være med eller har noen spørsmål,

kontakt Jan Haukeland tlf 51 88 15 81  mobil 906 60027

eller send en mail til:

haukejan@online.no


 

Sør Rogaland Brukshundklubb

Agility utvalget

2003

Tilbake

Til toppen av siden...