RESPITT KONKURRANSER
I
Sør Rogaland Brukshund Klubb.

Linker finnes nederst på siden.

Nye regler for 2002

Agility utvalget har vedtatt å forandre reglene for respittkoonkurransene
i klubben for kommende år.

Endringen går i korthet ut på at vi følger NKK`s regler for
agility konkurranser med endel forandringer tilpasset vår klubb.

1.
RESPITTKONKURRANSER

  SBK avvikler inntil 35 respitt konkurranser i kalenderåret, dette vil
gå som enkelt konkurranser og som dobbelkonkurranser ( 2 stk på samme dag )

Respitt konkurranse er en konkurranseform hvor nybegynnere kan konkurrere på linje
med erfarne ekvipasjer. Ved hyppige konkurranser kan nybegynneren fra et tidlig
tidspunkt lære av sine feil i konkurransesammenheng og dermed arbeide
med de feil som oppstår på treningene.

Det vil bli utarbeidet en terminliste for hele året. Konkurransene blir satt til første
mandag i måneden med oppmøte kl. 19.00 og start 19.30. Påmelding må da skje før kl.19.15.
I tillegg vil det bli holdt konkurranse en søndag midt i måneden, her kan det også
bli lagt inn endel DOBBELKONKURRANSER.
Oppmøte tidspunkt på søndager blir 14.00 og start kl. 14.30.
Siste frist for påmelding er  da satt til 14.15.

Dersom søndagen faller sammen med en eksisterende konkurranse vil denne
eventuelt bli flyttet til mandag eller onsdag.

Totalt blir det minimum respitt konkurranse 2 ganger pr. måned.


2.
DELTAGERE

Alle medlemmer av klubben, Sør Rogaland Brukshund Klubb kan delta i
klubbens respitt konkurranser.

Forandring fra NKK`s regler er at både dommer, skriver og eventuelt
ringsekretær kan delta i konkurransen.

Det tillates også at flere førere kan gå med en og samme hund.

 

3.
DELTAGERBERETTIGEDE HUNDER

Respitt konkurransene er åpen for alle hunder over 12 måner.

Imidlertid skal store hunder mellom 12 og 18 måner gå på lave hindre.

Tisper med løpetid kan ikke delta.

SBK har intet ansvar for de deltagende hunder eller skade de måtte forvolde.

4.
PÅMELDINGSAVGIFT

Påmeldingsavgiften for 2002 er satt til kr. 150,- pr. ekvipasje for hele kalenderåret
eller kr. 20 pr. konkurranse.

Dette betales kontant ved påmelding.

Det vil bli gitt rabatt til førere som har flere hunder.
Det blir da kr.150 for første hund, kr.100 for den andre hunden og kr.50 for følgende hunder.

Dersom flere ønsker å gå med same hund, eller med en annens hund må vedkommende
betale same avgift som nevnt ovenfor.

AG ved Aud Finbak tar seg av innbetaling som settes samlet inn på
SBK`s konto merket RESPITT KONKURRANSE.

Aud vil også ha en fullstendig oversikt over hvem som har betalt og kan fremlegge
dette for bokholder ved behov

5.
PÅMELDING

Påmelding skjer ved oppmøte på mandager mellom kl.19.00 og kl. 19.15.
på søndager mellom kl.14.00 og kl. 14.15.

Påmelding bør skje i god tid før konkurransen, men kan skje på stedet før konkurransen,
men det er viktig at
deltagerne møter frem i god tid før konkurransestart.

6.
KLASSEINNDELING

Det konkurreres i følgende klasser:

Klasse liten:
For hunder under 35  cm skulderhøyde


Klasse mellom:

For hunder f.o.m 35 og mindre en 43 cm skulderhøyde

Klasse stor:
For hunder f.o.m  43 cm skulderhøyde

Deltageren må melde på hunden i riktig klasse. Ved tvil kan dommeren forlange hunden kontrollmålt
Hund som har deltatt i klasse stor kan ikke senere delta i klasse mindre klasser

Agility klasse 1:
Alle nybegynnere og  hunder som ikke 3 ganger har blitt blant de
3 beste i klasse 1 med maksimum 5,99 feilpoeng.

Dette gjelder både offisielle konkurranser og respitt konkurranser

Straks hunden 3 ganger har blitt blant de 3 beste med maksimum
5,99 feilpoeng rykker hunden opp i klasse 2

Agility klasse 2:
Hunder som nå deltar i klasse 2 starter i denne klassen.
Videre vil hunder som 3 ganger har blitt blant de 3 beste i klasse 1 med maksimum 5.99
feilpoeng, men som ikke 3 ganger har blitt de 3 beste i klasse 2 med
maksimum 0,00 feilpoeng gå i klasse 2.

Dette gjelder både offisielle konkurranser og respitt konkurranser

Straks hunden 3 ganger har blitt blant de 3 beste i klasse 2 med maksimum
0,00  feilpoeng rykker hunden opp i klasse
3

Agility klasse 3:
Hunder som nå deltar i klasse 3 starter i denne klassen.

Videre vil hunder som 3 ganger har blitt blant de 3 beste i klasse 2 med maksimum
0,00 feilpoeng deretter delta i klasse 3.

Dette gjelder både offisielle konkurranser og respitt konkurranser

I SBK`s respittregler rykker en hund opp etter de gamle reglene
og kan ikke selv bestemme når opprykk skal finne sted.

Hund som har deltatt i høyere klasse kan ikke senere delta i lavere klasse.

7.
PREMIERING

Det premieres etter årets slutt med 1/4 av deltagende ekvipasjer
gjennom hele året.

Premiene blir gravert med plass og tekst / årstall.

8.
DISKVALIFIKASJON-VEGRING-BANEFEIL

Her følger vi NKK`s regler hvor deltagere blir disket ved 3 vegring.

9.
Dømmingen går på omgang sånn at alle kan lære seg dette.
Det må være 1 dommer, 1 tidtaker samt 1 skriver.


FASTSETTING AV STANDARDTID

Før start skal dommeren måle / skritte opp banen
og standardtid skal utregnes for de forskjellige klassene helt
etter tidene for den enkelte klasse beskrevet under.

Det skal ikke gjøres avrundinger for noen av klassene.

Klasse 1: jfr.reglenes pkt. 6.
Klassen bør inneholde alle hindertyper.
Standardtid regnes ut med utgangspunkt
i en hastighet på:

Klasse liten: 1.95 meter / sek
Klasse mellom: 2.05 meter / sek
Klasse stor: 2.25 meter / sek


Klasse 2: jfr.reglenes pkt. 6.
Klassen bør inneholde alle hindertyper.
Standardtid regnes ut med utgangspunkt
i en hastighet på:

 

Klasse liten: 2.25 meter / sek
Klasse mellom: 2.35 meter / sek
Klasse stor: 2.60 meter / sek

 


Klasse 3: jfr.reglenes pkt. 6.
Klassen bør inneholde alle hindertyper.
Standardtid regnes ut med utgangspunkt
i en hastighet på:

 

Klasse liten: 2.55 meter / sek
Klasse mellom: 2.65 meter / sek
Klasse stor: 3.00 meter / sek

 


GENERELT


Konkurransen følger kalenderåret ( 1.1 - 31.12 )
Alle oppsatte konkurranser teller
Hver ekvipasjes 5 beste resultater teller.
50 bonuspoeng gis for feilfrie løp.
1 bonuspoeng gis for hver deltager.

Plaseringspoeng blir gitt etter følgende tabeller:

1.plass 100 poeng   2.plass  80 poeng 3.plass  60 poeng 4.plass   50 poeng 5.plass 40 poeng
6.plass 30 poeng 7.plass 20 poeng 8.plass 15 poeng 9.plass 10 poeng 10.plass 5 poeng


            
Ved poenglikhet ved årets slutt vil vi skille på følgende måte:
- Høyest enkelt poengsum
- Flest 1. plasser, så 2.plasser o.s.v


Resultatene blir lagt ut på SBK`s hjemmeside og på Jans side

http://haukejan.home.online.no

 

HVEM VINNER

Den ekvipasje som har minst feilpoeng og som går hurtigst gjennom
banen er vinner av konkurransen.

Med " hurtigst gjennom banen "  mener vi at den hund som har minst feil
og som har flest sekunder under standardtiden for den klassen
hunden starter i er vinner.

Eksempel:

Per går i klasse A1 hvor standardtiden på en 150 meters bane er 75 sekunder,
Per går feilfritt og har forbrukt tid på 68 sekunder.

Atle går i klasse B3 hvor standardtiden på banen er på 50 sekunder.
Atle går også feilfritt og har forbrukt tid på 46 sekunder.

Per har gått 7 sekunder under sin standardtid og Atle har gått
4 sekunder under sin standardtid.

I dette eksempelet vil Per vinne og Atle blir nummer 2.

Tidsfeil legges til for alle ekvipasjer som bruker lengre tid en standardtiden
for den klasse ekvipasjen starter i.

Med en tid på 1,25 sekunder over standardtiden blir dette 1,25 tidsfeil

 


Eksempel på tidsforskjeller i de forskjellige klasser:

Det blir satt en bane på 150 meter og følgende standardtider vil gjelde.

 

Agility klasse 1

Klasse liten: 1.95 meter / sek, standardtid 76,92 sekunder
Klasse mellom:
2.05 meter / sek, standardtid  73,17 sekunder
Klasse stor : 2.25 meter / sek, standardtid 66,67 sekunder

 

Agility klasse 2

Klasse liten: 2.25 meter / sek, standardtid 66,66 sekunder
Klasse mellom:
2.35 meter / sek, standardtid 63,82 sekunder
Klasse stor: 2.60 meter / sek, standardtid 57,69 sekunder


Agility klasse 3

Klasse liten: 2.55 meter / sek, standardtid 58,82 sekunder
Klasse mellom:
2.65 meter / sek, standardtid 56,60 sekunder
Klasse stor : 3.00 meter / sek, standardtid 50,00 sekunderMed dette opplegget vil vi alle få en betydelig bedre konkurransesituasjon og kunne
kompensere litt den manglende konkurransen det er på Vestlandet.
Det er viktig at den enkelte blir evaluert etter hvert løp og at de feil som gjøres
blir kommentert og at løsningsforslag blir fremlagt.
Det vil også bli filmet endel fra konkurransene og på den måte kan
hundeeieren se de feil som gjøres og eventuelt lettere rette på feilene.

Dersom dette har interesse og du ønsker å være med eller har noen spørsmål,
kontakt
Jan Haukeland tlf 51 88 15 81  mobil 906 60027
eller send en mail til: haukejan@online.no


Tilbake til AG i SBK

 


Oversikt vinnere 2000     Oversikt vinnere 2001    Oversikt vinnere 2002


 

Gjelder 2002

Resultat 1    Resultat 2     Resultat 3    Resultat 4    Resultat 5    Resultat 6    Resultat 7

Resultat 8    Resultat 9    Resultat 10   Resultat 11    Resultat 12    Resultat 13    Resultat 14

Resultat 15    Resultat 16    Resultat 17    Resultat 18     Resultat 19    Resultat 20

Resultat 21    Resultat 22    Resultat 23    Resultat 25    Resultat 26    Resultat 27    Resultat 28    

Resultat 29   Resultat 30    Resultat 31    Resultat 32  Resultat 33    Resultat 34

Sammenlagt resultat 2002


Gjelder 2001

Resultat 1           Resultat 2     Resultat 3     Resultat 4   Resultat 5    Resultat 6

Respitt 7   Respitt 8   Resultat 9   Resultat 10    Resultat 11    Resultat 12   Resultat 13

Resultat 14    Resultat 15


Samleresultat 2001     Respitt for den enkelte


Gjelder 2000

Resultat 1     Resultat 2      Resultat 3     Resultat 4
 
Resultat 5      Resultat 6

Årets resultat                                         Tilbake


Føringsteknikk


Sør Rogaland Brukshundklubb

Agilityutvalget

2002