Sør Rogaland Brukshundklubb

Agility

Klubbmesterskapet 2002

Klubbmesterskapet ble avholdt den 22 juni i et ikke alt for godt vær.

Vi hadde også invitert ekvipasjer fra Haugesund og Omegn Hundeklubb til å delta i en
uoffisiell konkurranse sammen med oss og hadde invitert til grilling og kos om kvelden.

Konkurransen om klubbmesterskapet ble godt dømt av vår egen Rune Johnsen og etter dette
arrangerte vi uoffisiell lagkonkurranse og åpen hopp.

Mesterskapet ble holdt etter vanlige norske regler både når det gjaldt dømming
og inndeling av klasser.

Resultatlisten viser den betydelige fremgangen klubben har og antallet deltagere
er stadig økende selv om noen ikke møtte frem denne dagen.

Før konkurransen hadde vi dugnad og ryddet innvendig i klubbhuset og vi hadde
også en god opprydning utenfor.

Til grillingen og festen om kvelden brukte vi en stor presenning som vi hengte opp fra
klubbhuset og campingvognen med fortelt ble også benyttet.

Utøverne fra Haugesund fikk overnatte i klubbhuset og i campingvognen.

Resultater

Klasse Liten 1

Klubbmester 2002.

Lene Kristin Wilhelmsen og Lucie

Banens lengde var 147 meter og standardtid 75,38  sekunder

Plass Navn Hund Tid Feil Feilpoeng Tidsfeil Total feil
Nr 1 Lene Kristin Wilhelmsen Lucie 1.06.76 0 0 0 0
Nr 2 Reidun Kristoffersen Mira 0.54.20 F 5 0 5
Nr 3 Venche Mellemstrand Maja 1.11.18 V 5 0 5
Nr 4 Gudrun Nilsen x) Vegar 1.01.79 V-F 10 0 10
Nr 5 Venche Mellemstrand Emma Disket        

x)  Ekvipasje fra Haugesund

Klasse mellom  1

Klubbmester 2002.

Siri Linnerud og Cico

Banens lengde var 147 meter og standardtid 71.71  sekunder

 

Plass Navn Hund Tid Feil Feilpoeng Tidsfeil Total feil
Nr 1 Siri Linnerud Cico 0.57.45 V-F-V 15 0 15
  Line Budsberg Ulva Disk        

 

Klasse stor 1

Klubbmester 2002.

Trygve Ottesen og Jim

Banens lengde var 147 meter og standardtid 65.33  sekunder

Plass Navn Hund Tid Feil Feilpoeng Tidsfeil Total feil
Nr 1 Trygve Ottesen Jim 0.43.63 0 0 0 0
Nr 2 Cecilie Pettersen Ronja 0.44.59 0 0 0 0
Nr 3 Kaare Finbak Cico 0.45.00 V 5 0 5
Nr 4 Bente Gunn Byremo Tassen 0.47.68 V 5 0 5
Nr 5 Morten Kristensen Trixie 0.54.18 V 5 0 5
Nr 6 Jan Haukeland Kim 0.39.84 V-F-F-V 20 0 20
Nr 6 Jan Andersen x) Falco 0.47.56 F-F-V-V 20 0 20
Nr 7 Nils Arne Løvereide x) Marco 1.29.81 V-V-F-F-F-F-F 35 24.48 59.48
  Helene Holmen x) Hero Disk        
  Guro Andersen Bailey Disk        
  Johnny Aas Sita Disk        
  Steffen Kristensen Trixie Disk        
  Aud Finbak Cico Disk        

 

x)  Ekvipasje fra Haugesund

 

Klasse  liten 2

Klubbmester 2002.

Marit Bjelland og Charlie

Banens lengde var 160 meter og standardtid 63.11  sekunder
 

Plass Navn Hund Tid Feil Feilpoeng Tidsfeil Total feil
Nr 1 Marit Bjelland Charlie 0.40.68 0 0 0 0
               

 

Klasse  stor  2

Klubbmester 2002.

Line Budsberg og Troll

Banens lengde var 160 meter og standardtid 56.67 sekunder
 

Plass Navn Hund Tid Feil Feilpoeng Tidsfeil Total feil
Nr 1 Line Budsberg Troll 0.41.39 0 0 0 0
Nr 2 Rune Monsen Kasanga 0.36.66 F 5 0 5
Nr 3 Line Fatland Sasha 0.34.58 F-F 10 0 10
Nr 4 Trygve Brandtzæg x) Aimy 0.45.07 V-F 10 0 10
Nr 5 Kristin Monsen Kasanga 0.35.69 F-V-F 15 0 15
               

 

x)  Ekvipasje fra Haugesund

 

Klasse  stor  3

Klubbmester 2002.

Jan Haukeland og Niko

Banens lengde var 160 meter og standardtid 54.62  sekunder
 

Plass Navn Hund Tid Feil Feilpoeng Tidsfeil Total feil
Nr 1 Aud Enge x) Rex 0.46.81 0 0 0 0
Nr 2 Trygve Brandtzæg x) Tessa 0.54.10 0 0 0 0
Nr 3 Jan Haukeland Niko 0.40.35 V-F 10 0 10
Nr 4 Janniche Kvarven x) Troja 0.48.59 F-F 10 0 10
Nr 5 Jan Haukeland Dino 0.55.19 F-V-V 15 0 15
               

x)  Ekvipasje fra Haugesund

Lagkonkurranse,
uoffisiell.

Standardtid 64.15 sekunder

Vinner SBK lag 1

Fører

Hund

Tid

Banefeil

Tidsfeil

Total feil

Jan Haukeland Niko 0.39.49 0 0 0
Rune Monsen Kasanga 0.50.08 0 0 0
Kaare Monsen Cico 0.53.09 0 0 0
Trygve Ottesen Jim Disk      
Totalt   142.07 0 0 0

Nr 2 Haugesund og Omegn Hundeklubb

Fører

Hund

Tid

Banefeil

Tidsfeil

Total feil

Aud Enge Rex 0.47.91 5 0 5
Trygve Brandtzæg Aimy 1.01.45 5 0 5
Janniche Kvarven Troya 0.50.00 15 0 15
Totalt 159.40 25 0 25

SBK lag 2 disket

Fører

Hund

Tid

Banefeil

Tidsfeil

Total feil

Line Fatland Sasha 0.50.31 10 0 10
Cecilie Pettersen Ronja 0.57.42 10 0 10
Line Budsberg Troll Disk      
Morten Kristensen Trixie Disk      

Til slutt arrangerte vi åpen hopp med følgende resultater.

Liten hund   

Plass Navn Hund Tid Feil Feilpoeng Tidsfeil Total feil
Nr 1 Gudrun Nilsen Vegard 0.57.93 V 5 0 5
               

Stor hund   

Plass Navn Hund Tid Feil Feilpoeng Tidsfeil Total feil
Nr 1 Jan Haukeland Niko 0.30.51 0 0 0 0
Nr 2 Siri Linnerud Niko 0.32.70 0 0 0 0
Nr 3 Jan Haukeland Dino 0.38.13 0 0 0 0
Nr 4 Aud Enge x) Rex 0.40.54 F 5 0 5
Nr 5 Trygve Brandtzæg x) Amy 0.45.95 F 5 0 5
  Siri Linnerud Kim Disk        
  Lene Wilhelmsen Dino Disk        
  Jan Haukeland Kim Disk        
  Nils Løvereide x) Marco Disk        
  Janniche Kvarven x) Troja Disk        
  Jan Andersen x) Falco Disk        
  Cecilie Pettersen Ronja Disk        
  Lene Wilhelmsen Kim Disk        

x)  Ekvipasje fra Haugesund

 

Tilbake

Til toppen av siden...