Klubbmesterskap i agility 2012
Klubbmesterskapet i agility for 2012 ble avholdt først 5. mai 2013
Dommer på klubbmesterskapet var Hans Valter Jensen
Det ble gått 2 løp før de enkelte klubbmester ble kåret. Først blir det gått
en vanlig agility bane og deretter en hopp bane.
Feil og tid ble så lagt sammen for begge løpene og dermed ble den beste ekvipasje
kåret til klubbmester for 2012.
Ekvipasjer som disket i et løp fikk 50 feilpoeng og kunne dermed være med helt til slutt,
men alle med disk ble plassert bak utøvere som ikke hadde disk.

Resultater
Klasse 1 Liten
Løp 1 - 	Agility. 
Banelengde 187 meter - Standardtid 64.48 sekunder
Løp 2 - 	Hopp. 
Banelengde 155 meter - Standardtid 53.44
Klubbmester 2012
Bente Jonassen med Dina
 
 
 
Navn Hund Løp Feil Tidsfeil Totale feil Tid Resultat
 Bente Jonassen Dina Agility V-F-F-V 0 20 46.62 20
 Bente Jonassen Dina Hopp Disk 0 50 0 50
Sum     0 0 70   1. plass

Det deltok  1 ekvipasjer i klasse 1 liten


 
Klasse 1 Mellom
Ingen ekvipasjer deltok 
 

 
Resultater
Klasse 1 Stor
Løp 1 - 	Agility. 
Banelengde 186 meter - Standardtid 64.48 sekunder
Løp 2 - 	Hopp. 
Banelengde 155 meter - Standardtid 53.45 sekunder
Klubbmester 2012
Eivind Bredo Fossum med Key

Mangler bilde
Navn Hund Løp Feil Tidsfeil Totale feil Tid Resultat
Eivind Bredo Fossum Key Agility F-V 0 10 49.16 10
Eivind Bredo Fossum Key Hopp Disk   50   50
Sum         60   1. plass
 Jan Haukeland Savi Agility  F-F-F 0 15 55.47 15
 Jan Haukeland Savi Hopp Disk   50   50
Sum         65   2. plass
 Carole Ross Pippa Agility  Disk   50   50
 Carole Ross Pippa Hopp V-V-F 0 15 55.53  15
Sum         65    Disk
 Siri Linnerud Nola Agility  Disk   50   50
 Siri Linnerud Nola Hopp Disk   50   50
Sum         100   Disk
 Pål Riber Leo Agility  Disk   50   50
 Pål Riber Leo Hopp Disk   50   50
Sum         100   Disk
Helene Håland Sita Agility  Disk   50   50
Helene Håland Sita Hopp Disk   50   50
Sum         100   Disk
Siri Linnerud Ki Agility  Disk   50   50
Siri Linnerud Ki Hopp Disk   50   50
Sum         100   Disk
Katrine Vestersjø Diesel Agility  Disk   50   50
Katrine Vestersjø Diesel Hopp Ikke møtt   50   50
Sum         100   Disk

Det deltok 7 ekvipasjer i klasse 1 stor


Resultater
Klasse 2 Liten
Ingen ekvipasjer deltok 

Resultater
Klasse 2 Stor
Løp 1 - 	Agility. 
Banelengde 187 meter - Standardtid 58.44 sekunder
Løp 2 - 	Hopp. 
Banelengde 175 meter - Standardtid 54.69 sekunder
 
Klubbmester 2012
  Lili Frahm Jensen med Katla


Navn Hund Løp Feil Tidsfeil Totale feil Tid Resultat
Lili Frahm Jensen Katla Agility F-V-V 2.97 17.97 1.01.41 17.97
Lili Frahm Jensen Katla Hopp V 0 5 44.95 5
Sum       2.97 22.97 106.36 1. plass
Ingve Helgeland Aron Agility Disk   50 0 50
Ingve Helgeland Aron Hopp V 0 5 54.11 5
Sum         55   2.plass

Det deltok 2 ekvipasje i klasse 2 stor

 

Resultater
Klasse 3 Liten
Løp 1 - 	Agility. 
Banelengde 200 meter - Standardtid 57.14 sekunder
Løp 2 - 	Hopp. 
Banelengde 184 meter - Standardtid 52.57 sekunder
Klubbmester 2012
Bente Jonassen med Kajsa

Navn Hund Løp Feil Tidsfeil Totale feil Tid Resultat
Bente Jonassen Kajsa Agility F 0 5 47.04 5
Bente Jonassen Kajsa Hopp 0 0 0 38.50 0
Sum         5 85.54 1. plass
Johnny Aas Lille My Agility V 0 5 51.72 5
Johnny Aas Lille My Hopp 0 0 0 39.11 0
Sum         5 90.83 2. plass
Caterina D`amato Peggy Agility Disk    50   50
Caterina D`amato Peggy Hopp 0 0 0 41.88 0
Sum         50   3. plass
               
               

Det deltok 3 ekvipasje i klasse 3 liten

 


Resultater
Klasse 3 Mellom
Løp 1 - 	Agility. 
Banelengde 200 meter - Standardtid 57.14 sekunder
Løp 2 - 	Hopp. 
Banelengde 184 meter - Standardtid 52.57 sekunder
 
Klubbmester 2012 
Eivind Fossum med Ficus
 
Navn Hund Løp Feil Tidsfeil Totale feil Tid Resultat
Eivind Fossum Ficus Agility F-V 0 10 51.92 10
Eivind Fossum Ficus Hopp V 0 5 42.08 5
Sum       0 15 94.00 1.plass
Ghita Fossum Ficus Agility Disk   50   50
Ghita Fossum Ficus Hopp V 0 5 44.20 5
Sum       0 55   2.plass
Johnny Aas Kila Agility Disk   50   50
Johnny Aas Kila Hopp F-F 0 10 39.08 10
Sum       0 60   3. plass

Det deltok 3 ekvipasje i klasse 3 mellom


 
Resultater
Klasse 3 Stor
Løp 1 - 	Agility. 
Banelengde 200 meter - Standardtid 57.14 sekunder
Løp 2 - 	Hopp. 
Banelengde 184 meter - Standardtid 52.57 sekunder
Klubbmester 2012 
Eivind Fossum med Dewey

  
Navn Hund Løp Feil Tidsfeil Totale feil Tid Resultat
Eivind Fossum Dewey Agility F 0 5 42.90 5
Eivind Fossum Dewey Hopp V-F 0 10 42.66 10
Sum       0 15 85.56 1. plass
Jan Haukeland Leah Agility F-F-V 0 15 47.21 15
Jan Haukeland Leah Hopp 0 0 0 40.44 0
Sum       0 15 87.61 2. plass
Marit Wang Leah Agility Disk   50 0 50
Marit Wang Leah Hopp 0 0 0 43.04 0
Sum       0 50   3. plass
Johnny Aas Cindy Agility Disk   50   50
Johnny Aas Cindy Hopp F 0 5 36.52 5
Sum       0 55   4. plass
Jan Haukeland Win Agility F-V 0 10 39.94 10
Jan Haukeland Win Hopp Disk   50   50
Sum       0 60   5. plass
Hans Valter Jensen Kate Agility Disk   50   50
Hans Valter Jensen Kate Hopp Disk   50   50
Sum         100   Disk

Det deltok 6 ekvipasje i klasse 3 stor