Klubbmesterskap i agility 2008
Klubbmesterskapet i agility for 2008 ble avholdt søndag 25.5.2008
Dommer på klubbmesterskapet var Rune Monsen som hadde satt greie baner og avviklet konkurransen
på en grei måt hjulpet av både tidtakere, skrivere og ivrige banemannskaper.
Denne gang ble det også gått 2 løp før de enkelte klubbmestre ble kåret. Først ble det gått
en vanlig agility bane og deretter en hopp bane.
Feil og tid ble så lagt sammen for begge løpene og dermed ble den beste ekvipasje
kåret til klubbmester for 2008.
Ekvipasjer som disket i et løp fikk 50 feilpoeng og kunne dermed være med helt til slutt,
men alle med disk ble plassert bak utøvere som ikke hadde disk.

Resultater
Klasse 1 Liten
Løp 1 - 	Agility. 
Banelengde 122 meter - Standardtid 54.22
Løp 2 - 	Hopp. 
Banelengde 130 meter - Standardtid 57.77
Klubbmester 2008 ble Jeanett Hiim Egeland med Anna
 
 
Navn Hund Løp Feil Tidsfeil Totale feil Tid Resultat
Jeanett Hiim Egeland Anna Agility 0 4.24 4.24 58.47 4.24
Jeanett Hiim Egeland Anna Hopp 0 0 0 43.99 0
Sum       4.24 4.24  102.46 1. plass
Bente Jonassen Dina Agility Disk 0 50   50
Bente Jonassen Dina Hopp Disk 0 50   50
               

Det deltok kun 2 ekvipasje i klasse 1 liten


Resultater
Klasse 1 Mellom
Løp 1 - 	Agility. 
Banelengde 122 meter - Standardtid 51.90
Løp 2 - 	Hopp. 
Banelengde 130 meter - Standardtid 55.31
Klubbmester 2008 ble Kristin Monsen og Kiara
 
Navn Hund Løp Feil Tidsfeil Totale feil Tid Resultat
Kristin Monsen Kiara Agility 15 5.99 20.99 57.89 20.99
Kristin Monsen Kiara

Hopp

Disk 0 50   50
Sum       5.99 70.99   1. plass
               

Det deltok kun 1 ekvipasje i klasse 1 mellom


Resultater
Klasse 1 Stor
Løp 1 - 	Agility. 
Banelengde 155 meter - Standardtid 62.00
Løp 2 - 	Hopp. 
Banelengde 130 meter - Standardtid 52,00
Klubbmester 2008 ble Maia Fossum og Kahrma
 
Navn Hund Løp Feil Tidsfeil Totale feil Tid Resultat
Maia Fossum Kahrma Agility V-V 0 10 48,26 10
Maia Fossum Kahrma Hopp 0 0 0 37,62 0
Sum       0 10 85,88 1. plass
Wigdis Lund Sasha Agility Disk   50   50
Wigdis Lund Sasha Hopp 0 0 0 28,58 0
Sum         50   2. plass

Det deltok 2 ekvipasje i klasse 1 stor


Resultater
Klasse 2 Stor
Løp 1 - 	Agility. 
Banelengde 140 meter - Standardtid 50,90
Løp 2 - 	Hopp. 
Banelengde 134 meter - Standardtid 48,72
Klubbmester 2008 ble Jan Haukeland og Monty
  
 

Navn Hund Løp Feil Tidsfeil Totale feil Tid Resultat
Jan Haukeland Monty Agility F 0 5 34,22 5
Jan Haukeland Monty Hopp F 0 5 27,65 5
Sum         10 60,87 1. plass
Jan Haukeland Ben Agility F 0 5 42,41 5
Jan Haukeland Ben Hopp V 0 5 35,78 5
Sum         10 78,19 2.plass
Eivind Fossum Dewey Agility Disk   50   50
Eivind Fossum Dewey Hopp V 0 5 35,49 5
Sum         55   3. plass
Marit Wang Ben Agility F 0 5 39,28 0
Marit Wang Ben Hopp Disk   50   50
Sum         55   4. plass
Johnny Aas Cindy Agility F-F 0 10 34,97 10
Johnny Aas Cindy Hopp Disk   50   50
Sum         60   5. plass
Synnøve Berntzen Zeppelin Agility F-F 0 10 39,50 10
Synnøve Berntzen Zeppelin Hopp Disk   50   50
Sum         60   6. plass
Marit Wang Monty Agility Disk   50   50
Marit Wang Monty Hopp Disk   50   50
Sum         100   7. plass
               

Det deltok 7 ekvipasje i klasse 2 stor

 


Resultater
Klasse 3 Stor
Løp 1 - 	Agility. 
Banelengde 155 meter - Standardtid 51,67
Løp 2 - 	Hopp. 
Banelengde 160 meter - Standardtid 53,33
Klubbmester 2008 ble Kristin Monsen og Athena
  

Navn Hund Løp Feil Tidsfeil Totale feil Tid Resultat
Kristin Monsen Athena Agility V 0 5 40,74 5
Kristin Monsen Athena Hopp V 0 5 46,25 5
Sum       0 10 86,99 1. plass
Jan Haukeland Kim Agility F 0 5 34,58 5
Jan Haukeland Kim Hopp V-F 0 10 36,36 5
Sum       0 15 70,94 2. plass
Rune Monsen Kasanga Agility F 0 5 36,40 5
Rune Monsen Kasanga Hopp V-F 0 10 38,60 10
Sum       0 15 75,00 3. plass
Marit Wang Kim Agility F 0 5 43,34 5
Marit Wang Kim Hopp Disk   50   50
Sum         55   4. plass
Kine Eimhjellen Mira Agility F 2,77 7,77 54,44 7,77
Kine Eimhjellen Mira Hopp Disk   50   50
Sum         57,77   5 plass
Hans Valter Jensen Tessie Agility V-F 0 10 43,32 10
Hans Valter Jensen Tessie Hopp Disk   50   50
Sum         60   6 plass

Det deltok 6 ekvipasje i klasse 3 stor